چگونه یهودی شوم

چگونه یهودی شوم؟ آموزش آداب یهودی شدن یهودی بشم یا نه؟ بهترین راه یهودی شدن چیست؟ با توجه به آیات قرآن در می یابیم که... اسلام دین: 1 دین احسان ونیکوکاری است 2 دین تعاون وهمکاری است 3 دین احترام به والدین است 4 دین حفظ شخصیت فرزندان است 5 حفظ عزت افراد است 6 دین رعایت حقوق مردم است 7 دین حفظ سلامتی وتدرستی است 8 دین داشتن یک زندگی متوسط است 9 دین بهره مند شدن همه مردم از لذات مشروع مادی است 10 دین رعایت حقوق همسر است 11 دین استفاده از بهترین فناوری هاست 12 دین صله رحم است 13 دین سخاوت وبخشندگی است 14 دین برابری نژادی است 15 دین نشاط وشادابی است 16 دین علم و دانش است 17 دین ازدواج است 18 دین آزادی مشروع است 19 دین مالکیت افراد بر اموالشان است 20 دین توبه ورحمت است 21 دین حفظ اسرار شخصی است 22 دین صلح وصفاست 23 دین شجاعت وغیرت وعفو وگذشت است 24 دین عدالتچگونه یهودی شومسوالچرا در میان ادیان فقط اسلام دین حق است؟پاسخادیان الهی و کتابهای آسمانی که خداوند بر انبیاء گذشته نازل فرمود، مورد اعتقاد کامل ماست، و آنچه در زمان حاضر موجود است اسمی از آن ادیان است، و ما اطمینان کامل به آنها نداریم (هر چند مطالب حقی هم در...
0 حامد دسته‌بندی نشده اکتبر 2, 2018