نحوه استفاده گیاه خارخاسک

نحوه استفاده گیاه خارخاسک

پیشنهاد شما مخصوص شما :

خواص دارویی و گیاهی

نحوه استفاده گیاه خارخاسک

نحوه استفاده گیاه خارخاسک

خارخاسک (Tribulus tertestris) گياه گل زا است که به طور سنتي به عنوان محرک ميل جنسي استفاده مي شود. مطالعات نشان داده اند که عصاره خارخاسک (TTE) غلظت خوني تستسترون را افزوده و آثار افزاينده ميل جنسي ايجاد مي نمايد. هرچند اين عصاره امروزه به عنوان يکي از مهم ترين اجزاي تشکيل دهنده داروهاي آفروديازيک مي باشد، ولي اطلاعات مشخصي در ارتباط با آثار هيستولوژيک آن بر بيضه در مصرف طولاني مدت وجود ندارد. هدف مطالعه حاضر تعيين اثرات تجويز خوراکي و طولاني مدت دوز معمول (10 mg/kg) و دوز (20 mg/kg) از عصاره خارخاسک بر وزن بدن، هيستولوژي و وزن بيضه، در موش هاي صحرايي بود تا بتوان آثار احتمالي منفي آن را در موارد مصرف افراطي دارو تخمين زد. بدين منظور 30 سر موش صحرايي نر بالغ نژاد Sprague Dawley به طور تصادفي انتخاب و به سه گروه تقسيم شدند که به ترتيب، شاهد (گروه(C ، دز 10 mg/kg عصاره (گروه (A و دز 20 mg/kg عصاره (گروه (B را يک بار در روز به مدت 8 هفته دريافت کردند. حيوانات در روز اول وزن کشي شدند و در روز آخر نيز بي هوش گرديده و مجددا وزن کشي شده و بيضه سمت چپ همه گروه ها به روش جراحي باز برداشته و وزن بيضه به همراه و بدون اپيديديم اندازه گيري شد. مقاطع هيستوپاتولوژي از بافت بيضه ها به روش رنگ آميزي هماتوکسيلين-ائوزين و تريکروماسون جهت مطالعات ريزبيني آماده شد. در برش هاي تهيه شده، قطر لوله هاي اسپرم ساز، ضخامت لايه اپيتليالي، طول فضاي بينابيني و ضخامت کپسول بيضه، مورد بررسي قرار گرفت. همه مراحل تحقيق به صورت کور انجام گرديد. جهت تحليل داده ها از آزمون آناليز واريانس يک طرفه و آزمون تعقيبي توکي استفاده گرديد. مقدار  p<0.05براي تعيين سطح معني دار بودن بين گروه ها در نظر گرفته شد. نتايج حاصله افزايش معني داري را در وزن گروه A و کاهش معني داري را در وزن موش هاي گروه B در مقايسه با گروه C نشان داد. توزين بيضه ها افزايش وزن معني داري را در گروه A نشان داد ولي تفاوت معني داري مابين وزن بيضه گروه C با B برآورد نگرديد. بررسي ميکروسکوپيک گروه B حضور لوله هاي اسپرم ساز چروکيده و کاهش تعداد سلول هاي اسپرماتوگوني را مشخص نمود. اسپرماتوسيت اوليه و اسپرماتوزوييدها در مقايسه با گروه A و C تعداد کمتري داشتند و تخريب لوله هاي اسپرم ساز در گروه B کاملا واضح بود. عروق زير کپسولي ضخيم و منتشر بوده و همه پارامترهاي مذکور در دو گروه ديگر طبيعي بودند. نتايج نشان مي دهند که مصرف افراطي عصاره خارخاسک به مدت 8 هفته مي تواند به آثار تخريبي در سيستم تناسلي موش هاي صحرايي بيانجامد که مي تواند مشکلات باروري براي جنس نر پيش آورد.

نشانی: تهران، بزرگراه اشرفی اصفهانی، نرسیده به پل بزرگراه شهید همت، خیابان شهید قموشی، خیابان بهار، نبش کوچه چهارم، پلاک 1

کدپستی: 1461965381

نحوه استفاده گیاه خارخاسک

تلفن و دورنگار: 44265001 (9821+)

کارگاه های آموزشی

اخبار

JCR

خبرگزاری سیناپرس

پیوندهای مرتبط

نحوه استفاده گیاه خارخاسک

نحوه استفاده گیاه خارخاسک

9

پیشنهاد شده برای شما :
0 حاج صمد تهرانی عکس اکتبر 28, 2018
برچسب ها :

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *