فوايد جو دوسر براي مو

پیشنهاد شما مخصوص شما :

خواص دارویی و گیاهی :

1 {@context:http://schema.org,@type:WebSite,@id:#website,url:https:kivimag.com/,name:u0645u062cu0644u0647 u0622u0646u0644u0627u06ccu0646 u06au06ccu0648u06cc,alternateName:u0645u062cu0644u0647 u0645u062f u0648 u0632u06ccu0628u0627u06ccu06cc,potentialAction:{@type:SearchAction,target:https:kivimag.com/?s={search_term_string},query-input:required name=search_term_string}} {@context:http://schema.org,@type:Organization,url:https:kivimag.com/1283/%d%81%d%88%d8%a7%db%8c%d8%af-%d8%ac%d%88-%d8%af%d%88-%d8%b3%d8%b1-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d%be%d%88%d8%b3%d8%aa-%d%88-%d%85%d%88/,sameAs:[https:www.instagram.com/kivimagcom,http://www.linkedin.com/in/kivimagcom,https:pinterest.com/kivimagcom,https:twitter.com/kivimagcom],@id:#organization,name:u0645u062cu0644u0647 u0622u0646u0644u0627u06ccu0646 u06au06ccu0648u06cc,logo:https:kivimag.com/wp-content/uploads/2017/06/logokivimag.jpg} window._wpemojiSettings = {baseUrl:https:s.w.org/images/core/emoji/2.4/72×72/,ext:.png,svgUrl:https:s.w.org/images/core/emoji/2.4/svg/,svgExt:.svg,source:{concatemoji:https:kivimag.com/wp-includes/js/wp-emoji-release.min.js?ver=4..5}};
!function(a,b,c){function d(a,b){var c=String.fromCharCode;l.clearRect(0,0,k.width,k.height),l.fillext(c.apply(this,a),0,0);var d=k.toDataURL();l.clearRect(0,0,k.width,k.height),l.fillext(c.apply(this,b),0,0);var e=k.toDataURL();return d===e}function e(a){var b;if(!l||!l.fillext)return!1;switch(l.textBaseline=top,l.font=600 32px Arial,a){caseflag:return!(b=d([55356,56826,55356,5681],[55356,56826,8203,55356,5681]))caseemoji:return b=d([55357,5662,8205,72,6503],[55357,5662,8203,72,6503]),!b}return!1}function f(a){var c=b.createElement();c.src=a,c.defer=c.type=text/java,b.getElementsByagName(head)[0].appendChild(c)}var g,h,i,j,k=b.createElement(canvas),l=k.getContextfor(j=Array(flag,emoji),c.supports={everything:!0,everythingExceptFlag:!0},i=0;i -1 ) {
htmlag.className += ‘ ie10’;
}

if ( !!navigator.userAgent.match(/rident.*rv:11./) ) {
htmlag.className += ‘ ie11’;
}

if ( navigator.userAgent.indexOf(Edge) > -1 ) {
htmlag.className += ‘ ieEdge’;
}

if ( /(iPad|iPhone|iPod)/g.test(navigator.userAgent) ) {
htmlag.className += ‘ td-md-is-ios’;
}

var user_agent = navigator.userAgent.toLowerCase();
if ( user_agent.indexOf(android) > -1 ) {
htmlag.className += ‘ td-md-is-android’;
}

if ( -1 !== navigator.userAgent.indexOf(‘Mac OS X’) ) {
htmlag.className += ‘ td-md-is-os-x’;
}

if ( /chrom(e|ium)/.test(navigator.userAgent.toLowerCase()) ) {
htmlag.className += ‘ td-md-is-chrome’;
}

if ( -1 !== navigator.userAgent.indexOf(‘Firefox’) ) {
htmlag.className += ‘ td-md-is-firefox’;
}

if ( -1 !== navigator.userAgent.indexOf(‘Safari’)
}

if( -1 !== navigator.userAgent.indexOf(‘IEMobile’) ){
htmlag.className += ‘ td-md-is-iemobile’;
}

})();

var tdLocalCache = {};

( function () {
use strict;

tdLocalCache = {
data: {},
remove: function (resource_id) {
delete tdLocalCache.data[resource_id];
},
exist: function (resource_id) {
return tdLocalCache.data.hasOwnProperty(resource_id)
},
get: function (resource_id) {
return tdLocalCache.data[resource_id];
},
set: function (resource_id, cachedData) {
tdLocalCache.remove(resource_id);
tdLocalCache.data[resource_id] = cachedData;
}
};
})();

var td_viewport_interval_list=[{limitBottom:767,sidebarWidth:228},{limitBottom:1018,sidebarWidth:300},{limitBottom:1140,sidebarWidth:324}];
var td_animation_stack_effect=type0;
var tds_animation_stack=true;
var td_animation_stack_specific_selectors=.entry-thumb, img;
var td_animation_stack_general_selectors=.td-animation-stack img, .td-animation-stack .entry-thumb, .post img;
var td_ajax_url=https:kivimag.com/wp-admin/admin-ajax.php?td_theme_name=Newspaper
var td_get_template_directory_uri=https:kivimag.com/wp-content/themes/Newspaper;
var tds_snap_menu=;
var tds_logo_on_sticky=;
var tds_header_style=;
var td_please_wait=u0644u0637u0641u0627 u0635u0628u0631 u06au0646u06ccu062f…;
var td_email_user_pass_incorrect=u0646u0627u0645 u06au0627u0631u0628u0631u06cc u06ccu0627 u0631u0645u0632 u063u0628u0648u0631 u0627u0634u062au0628u0627u0647 u0627u0633u062a!;
var td_email_user_incorrect=u0627u06ccu0645u06ccu0644 u06ccu0627 u0646u0627u0645 u06au0627u0631u0628u0631u06cc u0627u0634u062au0628u0627u0647 u0627u0633u062a!;
var td_email_incorrect=u0627u06ccu0645u06ccu0644 u0627u0634u062au0628u0627u0647 u0627u0633u062a!;
var tds_more_articles_on_post_enable=;
var tds_more_articles_on_post_time_to_wait=;
var tds_more_articles_on_post_pages_distance_from_top=0;
var tds_theme_color_site_wide=#4db2ec;
var tds_smart_sidebar=;
var tdhemeName=Newspaper;
var td_magnific_popup_translation_tPrev=u0642u0628u0644u06cc (u062fu06au0645u0647 u062cu0647u062au200cu0646u0645u0627u06cc u0686u067e);
var td_magnific_popup_translation_tNext=u0628u063u062fu06cc (u062fu06au0645u0647 u062cu0647u062au200cu0646u0645u0627u06cc u0631u0627u0633u062a);
var td_magnific_popup_translation_tCounter=%curr% u0627u0632 %total%;
var td_magnific_popup_translation_ajax_tError=u0645u062du062au0648u0627 u0627u0632 %url% c u0646u0645u06ccu200cu062au0648u0627u0646u062f u0628u0627u0631u06afu0630u0627u0631u06cc u0634u0648u062f.;
var td_magnific_popup_translation_image_tError=u062au0635u0648u06ccu0631 #%curr% c u0646u0645u06ccu200cu062au0648u0627u0646u062f u0628u0627u0631u06afu0630u0627u0631u06cc u0634u0648u062f.;
var tdDateNamesI18n={month_names:[u068u0627u0646u0648u06ccu0647,u0641u0648u0631u06ccu0647,u0645u0627u0631u0633,u0622u0648u0631u06ccu0644,u0645u06cc,u068u0648u0626u0646,u062cu0648u0644u0627u06cc,u0622u06afu0648u0633u062a,u0633u067eu062au0627u0645u0628u0631,u0627u06au062au0628u0631,u0646u0648u0627u0645u0628u0631,u062fu0633u0627u0645u0628u0631],month_names_short:[u068u0627u0646u0648u06ccu0647,u0641u0648u0631u06ccu0647,u0645u0627u0631u0633,u0622u0648u0631u06ccu0644,u0645u0647,u068u0648u0626u0646,u062cu0648u0644u0627u06cc,u0622u06afu0648u0633u062a,u0633u067eu062au0627u0645u0628u0631,u0627u06au062au0628u0631,u0646u0648u0627u0645u0628u0631,u062fu0633u0627u0645u0628u0631],day_names:[u06ccu06au0634u0646u0628u0647,u062fu0648u0634u0646u0628u0647,u0633u0647 u0634u0646u0628u0647,u0686u0647u0627u0631 u0634u0646u0628u0647,u067eu0646u062cu0634u0646u0628u0647,u062cu0645u063u0647,u0634u0646u0628u0647],day_names_short:[u06ccu06a,u062fu0648,u0633u0647,u0686u0647u0627u0631,u067eu0646u062c,u062cu0645u063u0647,u0634u0646u0628u0647]};
var td_ad_background_click_link=;
var td_ad_background_click_target=; {
@context: http://schema.org,
@type: BreadcrumbList,
itemListElement: [{
@type: ListItem,
position: 1,
item: {
@type: WebSite,
@id: https:kivimag.com/,
name: خانه
}
},{
@type: ListItem,
position: 2,
item: {
@type: WebPage,
@id: https:kivimag.com/category/%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%db%8c%db%8c/,
name: زیبایی
}
},{
@type: ListItem,
position: 3,
item: {
@type: WebPage,
@id: https:kivimag.com/1283/%d%81%d%88%d8%a7%db%8c%d8%af-%d8%ac%d%88-%d8%af%d%88-%d8%b3%d8%b1-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d%be%d%88%d8%b3%d8%aa-%d%88-%d%85%d%88/,
name: فواید جو دو سر برای پوست و مو
}
} ]
}function setREVStartSize(e){
document.addEventListener(DOMContentLoaded, function() {
try{ e.c=jQuery(e.c);var i=jQuery(window).width(),t=,r=0,n=0,l=0,f=0,s=0,h=0;
if(e.responsiveLevelsif(void 0!=e.fullScreenOffsetContainer){var c=e.fullScreenOffsetContainer.split(,);if (c) jQuery.each(c,function(e,i){u=jQuery(i).length>0?u-jQuery(i).outerHeight(!0):u}),e.fullScreenOffset.split(%).length>1e.c.closest(.rev_slider_wrapper).css({height:f})
}catch(d){console.log(Failure at Presize of Slider:+d)}
});
};

یکی از غلات با ارزش است که علاوه بر داشتن فواید برای بدن، برای پوست و مو نیز بسیار مفید است . برای صبحانه ای سالم و سیر کننده یک کاسه جوی دوسر گزینه مناسبی است. به اعتقاد کارشناسان « جوی دو سر علاوه بر کاربرد غذایی، در پوست و مو نیز اثرات مثبتی می گذارد. این غله سرشار از ویتامین هایی است که برای پوست و مو مفید هستند. املاحی چون مس ، روی ، سلنیوم و ویتامین هایی نظیر تیامین (ب) و نیاسین (ب) در جوی دو سر به وفور یافت می شود ». در این مقاله با فواید جو دو سر برای پوست و مو بیشتر آشنا خواهید شد:

لیوان جو دو سرساده را با 5/1 لیوان آب تصفیه شده بپزید. ماسک به دست آمده را بعد از سرد شدن روی پوست صورت خود مالیده و بعد از دقیقه بشویید. این ترکیب با جذب چربی و باکتری های اضافی سطح پوست، در مبارزه با جوش ها نقش کلیدی ایفا می کند.

«ساپونین» یک تمیزکننده طبیعی در جو دوسر است. این ماده چربی و آلودگی های منافذ پوست را تمیز می کند. با نگه داشتن جوی دوسر در لیوان آب به مدت چند ساعت می توانید به راحتی شیر جو دوسر مفیدی به دست آورید. بعد از صاف کردن دانه های جو دو سر از صافی، شیر آن را شب، قبل از خواب، روی پوست خود بمالید و فردای آن با پوستی تمیز و نرم روزتان را آغاز کنید .

با این که جو دوسر ظاهری زبر دارد اما به قدری نرم است که به پوستتان آسیب نمی رساند. این موضوع باعث می شود که جوی دوسربرای لایه برداری پوست یک ماسک مناسب باشد. یک چهارم لیوان جوی دو سر خام را با قاشق غذاخوری آب ولرم مخلوط کرده، ماسک لایه بردار پوست را آماده کنید و به آرامی روی پوست خود ماساژ دهید و سپس بشویید.

ماسک جو دوسر ترکیب شده با آواکادو به واسطه مواد ویژه موجود در آن، پوست را مرطوب کرده و باعث شفافی آن نیز می شود. به یک چهارم لیوان جو دو سرخام (یا پخته شده ای که توسط چنگال له کرده و به شکل پوره درآورده اید )، عدد آواکادوی رسیده اضافه کنید. این ماسک را دقیقه روی پوست قرار داده، سپس بشویید.

برای تسکین دادن به پوستی که به دلیل اگزما و یا سایر عوامل بیرونی، تحریک شده است نصف لیوان جوی دوسر آسیاب شده را درون وان حمام ریخته و از آن لذت ببرید! جوی دو سر به واسطه تعدیل pH پوست، سبب رفع خارش پوست شده و نواحی خشک و آسیب دیده را تقویت می کند.

افرادی که نمی خواهند هر روز موهایشان را بشویند می توانند از شامپو خشک استفاده کنند. جو دو سر که در مخلوط کن خرد و پودری شکل شده است می تواند جایگزین مناسبی برای شامپوهای خشک باشد.

برای داشتن موهایی براق و نرم ماسک موی ساده ای تهیه شده از جو دو سر کافی خواهد بود. نصف لیوان جو دو سر را آسیاب کنید. آب را به آرامی به آن اضافه کنید تا خمیری شود . این خمیر را به موهای خود بزنید و بعد از نیم ساعت بشویید.

آیا ریشه موهایتان پوسته پوسته شده و می خارد؟ یک چهارم لیوان جو دو سر پودری شکل را (مقدار آن را بر اساس میزان شامپویتان تنظیم کنید) به شامپوی ضد شوره خود اضافه کنید. می توانید به راحتی با استفاده از یک شامپوی حاوی جوی دو سرشوره سر را از بین ببرید.

منبع

 

اگر می‌خواهید از آخرین و محبوب‌ترین مقالات ما در خود مطلع شوید، همین الان خود را در کادر زیر وارد کنید:


پیشنهاد شده برای شما :
0 کاظمی مدل آوریل 25, 2019
برچسب ها :

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *