ضرر هاي مصرف مشروبات الکلي

پیشنهاد شما مخصوص شما :

خواص دارویی و گیاهی

الکل و مشروبات الکلی

الکل نوعی ماده مخدر است که در مقایسه با سایر مواد مخدر، راحت تر در اجتماع پذیرفته می شود. با این حال، قدرت اعتیادآوری آن به هیچ عنوان کمتر از سایر انواع مواد نیست. از لحاظ علمی، الکل در زمره موادی دسته بندی می شود که فعالیت بدن را کند کرده و سرعت عملکرد های حیاتی آن را کاهش می دهد.با دلگرم همراه باشید تا با عوارض مشروب آشنا شوید.

در نتیجه فردی که الکل مصرف می کند به سختی راه می رود، بریده بریده صحبت می کند، و قادر نیست که به سرعت از خود عکس العمل نشان دهد.الکل پس وارد شدن به بدن، از طریق مویرگ های موجود در دیواره معده و روده کوچک به آرامی وارد جریان خون شده و ظرف مدت چند دقیقه از زمان نوشیده شدن، از طریق سیستم گردش خون، به مغز می رسد. در این زمان تاثیرگذاری الکل بر بدن آغاز شده و سرعت عملکرد سلول های عصبی بدن کاهش پیدا می کند. همچنین الکل موجود در جریان خون به داخل کبد نیز وارد شده و در آنجا طی فرایندی تصفیه شده و به یک ماده غیر سمی تبدیل می شود.

در هر نوبت، کبد تنها قادر به تصفیه کردن میزان خاصی الکل می باشد و در صورتی که حجم الکل مصرف شده از آن مقدار بیشتر باشد، تصفیه نشده و به گردش در جریان خون ادامه می دهد. مصرف بسیار زیاد الکل، باعث کند شدن فرایند تنفس شده و به علت کمبود و نرسیدن اکسیژن کافی به مغز، می تواند باعث کما و یا حتی مرگ شود.

الکل با اثرگذاری بر عملکرد پیام رسان های شیمیایی مغز (نوروترانسمیترها)، باعث بروز اختلال در عملکرد عادی آن می شود. از جمله مهمترین تاثیرات الکل در ساختار شیمیایی مغز، بر هم زدن تعادل بین پیام رسان های مهار کننده و تحریک کننده می باشد. استفاده کوتاه مدت از الکل باعث افزایش میزان پیام رسان های مهار کننده شده و تعداد پیام رسان های تحریک کننده را کاهش می دهد؛ بنابراین سرعت عملکرد بدن کاهش یافته و فرد رفتارهایی مانند آرام صحبت کردن، و یا تلو تلو خوردن موقع راه رفتن را از خود بروز می دهد که در اصطلاح به آن مست شدن گفته می شود. به طور همزمان، الکل میزان لذت در بدن را نیز افزایش داده و به فرد احساس رضایت می دهد.

در صورتی که مصرف الکل ادامه دار بوده و به یک عادت بلند مدت تبدیل شود، مغز وادار می شود تا تعدل بین این پیام رسان ها را مجددا برقرار کند و لذا با کاهش دادن میزان پیام رسان های مهار کننده، پیام رسان های تحریک کننده را افزایش می دهد که این کار باعث بروز حالتی می شود که از آن با عنوان مقاوم شدن بدن یا تلورانس یاد می شود. مقاوم شدن بدن به این معنی است که برای دستیابی به همان میزان لذت و رضایت قبلی، مقدار بسیار بیشتری الکل باید وارد جریان خون شود. در صورتی که نوشیدن الکل به طور مداوم تکرار شود، این مقاوم شدن بدن، باعث پیدایش و توسعه یافتن بیماری اعتیاد به الکل یا الکلیسم می شود.

الکل در انواع مختلف نوشیدنی ها یافت می شود اما مشروبات الکلی که از آنها با نام اسپیریت یاد می شود، میزان الکل بیشتری نسبت به شراب یا آبجو دارند. همچنین اگرچه که چنین به نظر نمی رسد، اما انواع نوشیدنی های تقطیری مخلوط با آب میوه که به آن کوکتل می گویند نیز، میزان الکل بیشتری نسبت به شراب و یا آبجو دارد. به طور کلی می توان گفت که مشروبات الکلی که با استفاده از فرایند تخمیر تولید می شوند مانند شراب، یا آبجو میزان الکلی در حدود ٢ الی ٢٠ درصد، و مشروباتی که به صورت تقطیری تهیه می شوند مانند ویسکی یا ودکا حاوی ٤٠ تا ٥٠ درصد الکل می باشند.

پـس مـصرف الـكـل در حـدود 20 درصـد آن از طـريق معـده جذب شده و 80 درصد مابقي در روده كوچك جـذب بـــدن ميگردد.

سرعت جذب الكل و ميزان قدرت مست كنندگي آن به عوامل زير بستگي دارد:

پر و خالي بودن معده

چون بيشتر الكل مصرفي از طـريــق روده كوچك جذب بدن ميگردد، بنابراين اگر مـعـده شـما از غذا پر باشد، دريچه معده براي هضم غذا بـستـه شـده و عبـور الـكل بـه روده كــوچك كند مي گردد و مـدت بيشتري الكل در معده باقي ميماند.

وزن بدن

هـر چه فرد وزنش بيشتر باشد، ديرتر تحت تاثير الكل قرار ميگيرد زيرا الكل پس از ورود به جريان خون در آب كل بدن حل شده و در واقع توزيع ميگردد. بـنـابـراين افراد سنگين وزن تر به خاطر آب بيشتر در بدنشان، ديرتر تـحت تاثير الكل واقع ميشوند.

چربي بدن

به علت آنكه الكل قادر به حل شدن در چربي نميباشد، هـر چـه مـيزان چربي بدن بيشتر باشد، فرد بيشتر تحت تاثير قرار مي گيرد. عـكس مـوضـوع نـيز صـدق ميكند افراد عضلاني ديرتر تحت تاثير قرار ميگيرند.

جنـســيت

زنـان زودتـر از مـردان تـحـت تـاثـيـر قــرار مي گيـرند حـتـي اگـر وزنشـان بـرابر باشد. علت آن اين اسـت كـه ميـزان چـربـي بــدن زنان بيشتر از بدن مردان ميباشد. همچنين بافت عضلاني در زنان كمـتر از مردان اسـت. زنـان هـمچنين فاقد آنزيم تجزيه كننده الكل بوده(دي هيدروژناز) كه به عنـوان سـد محـافظ در معده عمل(دي هيدروژناز) كه به عنـوان سـد محـافظ در معده عمل(دي هيدروژناز) كه به عنـوان سـد محـافظ در معده عمل كرده و نقش تجزيه الكل را بعده دارد. همچنين زناني كه از قرصهاي ضد بارداري استفاده مي كنند، بيـشتر تحت تاثير الكل هستند بـه عـلت آنـكـه قرصـهاي ضـد بارداري متابوليسم الكل را كاهش ميدهند.

غلضت الكل

هر چه غلظت الكل بيشتر باشد، جـذب آن بيـشتـر و سـريـعتر است.

سرعت نوشيدن، محـيط مـصرف (خانه، ميـهمانـي، محل كار)، خـستگي ( چون كبد آنزيم كمتري توليد ميكند)، نوع مشروب (مشروبات گازدار جذب الكل را افزايش ميدهند) نيز در سرعت جذب الكل و تاثير آن، موثر ميباشند.اگر الكل همراه با ديگر قرصهاي روانگران (اكستازي) مـصرف گـردند قدرت سركوبگري الكل افزايش يافته و ميتواند بسيار خطرناك باشد.

افراد الكلي

افرادي كه بطور مستمر الكل مصرف مي كنند، نسـبـت به آن مقاومت پيدا كرده و در واقع بدنشان به مصرف الكل سازگاري پيدا مي كند. بـنابـراين بـراي ايـجاد حالت مستي به الكل بيشتري نياز دارند زيرا:

· كـليـه 5 درصـد الـكل را از طريق ادرار از بـدن خارجمي كند

· ششـهـا 5 درصـد الـكـل را از طـريـق بـاز دم خـارجمي كنند

· مقدار بسياراندكي از طريق تعريق دفع ميگردد

· قسمت اعظم الكل توسط آنـزيمـهاي كـبد اكسيد شـده و به اسـيـد استـيـك، دي اكسيد كربن و آب تبديل مي گردد.

بطور متوسط يك انسان معمولي قادر است 15 ميلي ليـتـر الـكل را در طـي يـك ساعت دفع كند.

با اندازه گيري ميزان الكل موجود در خون فرد ميتوان تعيين كـرد چه ميزان فرد تحت تاثير الكل مي باشـد. در زيــر حالات ايجاد شده در فرد بر اساس ميزان درصد الكل درون خون بيان گرديده است:

· مرحله نشاط آور (%0.12-0.03)

افزايش اعتماد بنفس و شجاعت فرد، فرد پر حرف تر و اجتماعي تر مي شـود، دقـتـش كـاهش مـي يـابد، چـهره افـروخته، قضاوتش مختل مي گردد، معمولا اولين جمله اي كه به ذهنش ميـرسـد را بـيان ميكند، در حركات ظريف مانند نوشتن دچار مشكل مي شود.

· مـرحله برانگيختگي (%0.25-0.09)

خـواب آلـوده، در درك و بـخـاطـــر آوردن موضوعات گذشته دچار مشكل مي گردد، واكـنش وي در بـرابـر مـحركات كاهش مي يابد، حركات بدن ناهماهنگ مي شـود، بـيـنايـي مخـتـل مـي شــود. حـس چشايي و شنوايي كاهش مي يابد.

· مرحله سرگشتگي (%0.30-0.18)

فرد گيج و مـبهوت است، شـايـد نـدانـد كجاست و مشغول چه كاريست، سرگيجه دارد و تلوتلو مي خـورد، بـيـش از حد احـساساتي، خشن و يـا مـهربان مـي گـردد، خـواب آلـوده اسـت و درد را ديـرتـر احسـاس ميكند، حركات ناهماهنگ است، قادر به گرفتن شيئ كه به سـمتـش پرتاب ميگردد نيست.

· مرحله بهت (%0.4-0.25): قادر به حركت نيست، به محـركات واكنش نشان نمي دهد، قادر به نشستن و ايستادن نيست، استفراغ مي كند، مـمكن است بيهوش گردد.

· مرحله كما (%0.50-0.35)

فرد بيهوش است، احساس شديد سرما،تنفس كم عمق و آهسته ميگردد، ضربان قلب كاهش مي يابد، امكان مرگ وجود دارد.

· مرحله مرگ

ميزان 0.50 درصد و يا بيشتر الكل در خون سبب مرگ مي گردد.

ارتـباطهاي بين سلولهاي عصبي تداخل كرده و فــعـالـيـت گـذرگاه هاي مـحـرك عـصبـي را ســركـوب و گـذرگاه هـاي بازدارنده عصبي را افزايش مي دهـد. در كـل يك سركوبگر دستگاه عصبي مي باشد. اتساع مردمك چشم، افزايش ضـربان قـلب، بـي خـوابـي، تـهـوع و اسـتفراق، سرگيجه، احـساس بـي قـراري، خستـگي و اضطراب، جـريـان خـون ســطحي افزايش يافته كه موجب تعريق بدن ميـشود امـا جريان خون عضلاني را كاهش داده و موجب درد عضلاني ميـگردد. . كنترل رفتاري كاهش يافـتـه و مـمـكن اسـت فرد دست به عملي زده و يا حرفي بزند كه بعدا پشيمان گردد.. تـعادل بدن كاهش مي يابد، قوه تشخيص فرد كاهش مي يابد، واكنش هاي كند به محركات. چـون سبب دفع آب بدن ميگردد، ايجاد تشنگي و نياز به دفع ادرار افزايش مييابد. مـيـدان ديـد فرد كاهش يافته و گويي دچار نزديك بيني مي گـردد و تنـها اشـيـاء و افراد نزديك بخود را ديده و به آنها توجه ميكند.

از دست دادن حافظه، تغيير شخصيت، اختلال در سيستم عصبي،مشكلات پوسـتـــي، اسهال، سوء تـغـذيـه، مشـكـلات مـالي و خـانـوادگـي، رفتـار خـشونت آمـيــز، اضـطـراب و افسردگي شديد، آسيب به مخاط بيني، آسيب دائمي به كبد و مغز، سرطان سيـنه، حنجره، لب و مري، سقط جنين، ناباروري، بي ميلي جنسي، زخم معده، فشـار خــون بالا و سكته قلبي، كم خوني، تورم كبد، اختلال در سيستم ايمني بدن،خود كشي. پوکی استخوانالکل تأثیر زیادی روی فعالیتهای جنسی دارد، از جمله:

نكته:

از این قرار است:

مرتکبین قتلهای عمومی 50%

خواهشمنديم اگر سوال يا نکته‌اي براي مطلب مصرف الكل خوب است یا بد؟

در ذهن شما باقي مانده است، آن‌را در قسمت نظرات با ما و ساير کاربران به اشتراک بگذاريد.

———————————————————————————————–

مجله اینترنتی دلگرم

مرجان امینی

 آرایش

مدل مو

مدل لباس

اخبار

سبزی خردکن

توضیح‌ کلی‌ الکلیسم‌ عبارت‌ است‌ از وابستگی‌ فیزیولوژیک‌ (جسمانی‌) و روانی‌ به‌ الکل‌، که‌ موجب‌ بروز بیماری‌های‌ مزمن‌ و بروز مشکل‌ در روابط‌ بین‌ فردی‌ و مشکلات‌ خانوادگی‌ و کاری‌ می‌شود.

علایم‌ شایع‌

مراحل‌ اولیه‌

کم‌ بودن‌ تحمل‌ نسبت‌ به‌ بروز اضطراب‌ نیاز به‌ الکل‌ در آغاز روز، یا در زمان‌های‌ استرس بی‌خوابی‌؛ کابوس

بروز یک‌ حالت‌ ناخوشایند و سردرد صبح‌ روز بعد از مصرف‌ زیاد الکل‌ و نیز بیشتر شدن‌ موارد غیبت‌ و حاضر نشدن‌ سرکار مشغولیت‌ ذهنی‌ زیاد برای‌ تهیه‌ الکل‌ و پنهان‌ کردن‌ نوشیدنی‌ الکلی‌ از خانواده‌ و دوستان‌ احساس‌ گناه‌ یا آزردگی‌ و تحریک‌پذیری‌ وقتی‌ که‌ دیگران‌ می‌گویند که‌ وی‌ الکل‌ مصرف‌ می‌کند. مراحل‌ پیشرفته‌ از هوش‌ رفتن ای‌ کوتاه‌ مدت‌ به‌ دفعات‌؛ کاهش‌ حافظه‌ بروز یک‌ حالت‌ هذیانی‌ همراه‌ با لرزش‌ (علایم‌ در این‌ حالت‌ عبارتند از لرزش‌، توهمات‌، گیجی‌، عروق‌ ریزش‌، تندشدن‌ ضربان‌ قلب). این‌ حالت‌ اغلب‌ در اثر نرسیدن‌ الکل‌ رخ‌ می‌داد. بیماری‌ کبد ی (پوست یا چشم ها زرد می‌شوند) اختلال‌ رشته‌های‌ عصبی‌ دست‌ و پا و نیز دستگاه‌ عصبی‌ (کرخت‌ شدن‌ و سوزن‌ سوزن‌ شدن‌ در دست‌ها و پاها، کاهش‌ علاقه‌ و توانایی‌ جنسی‌، گیجی‌، کما)

علل‌

هنوز به‌ طور کامل‌ مشخص‌ نشده‌اند، اما موارد زیر را می‌توان‌ ذکر کرد:

عوامل‌ شخصیتی‌، به‌ خصوص‌ وابسته‌ بودن‌، عصبانیت‌، جنون‌ و سرخوشی‌، افسردگی یا در خود فرورفتن‌ تأثیرات‌ خانوادگی‌، به‌ خصوص‌ الکلی‌ بودن‌ والدین‌ یا طلاق‌ آنها عوامل‌ ارثی‌ فشار اجتماعی‌ یا فرهنگی‌ برای‌ نوشیدن‌ الکل‌ اختلالات‌ شیمیایی‌ در بدن‌ (شاید)

عوامل‌ افزایش‌ دهنده‌ خطر

عوامل‌ فرهنگی‌. در برخی‌ از گروه‌های‌ قومی‌ میزان‌ الکلیسم‌ بالا است‌ که‌ ممکن‌ است‌ به‌ دلایل‌ اجتماعی‌ یا زیست‌شناختی‌ باشد. استفاده‌ از مواد مخدر تفریحی‌ بروز بحران‌ در زندگی‌، مثلاً بی‌کاری‌، نقل‌ مکان‌ مداوم‌، یا از دست‌ دادن‌ دوستان‌ یا خانواده‌ عوامل‌ محیطی‌ مثل‌ در دسترس‌ بودن‌، مناسب‌ بودن‌ قیمت‌، و پذیرش‌ اجتماعی‌ الکل‌ در گروه‌ فرهنگی‌، کاری‌ یا اجتماعی‌ که‌ فرد بدان‌ تعلق‌ دارد.

پیشگیری‌

اگر احیاناً الکل مصرف‌ می‌کنید، سعی‌ کنید مصرف‌ آن‌ را قطع‌ کنید. در این‌ حالت‌ خود را به‌ عنوان‌ یک‌ فرد نمونه‌ سالم‌ به‌ دیگران‌ معرفی‌ خواهید کرد. به‌ تدریج‌ محدودیت‌هایی‌ برای‌ مصرف‌ در نظر بگیرید، سعی‌ کنید به‌ تدریج‌ کمتر بنوشید، تا کاملاً آن‌ را قطع‌ کنید. در صورت‌ الکلی‌ شدن‌ همسر، دوست‌، یا همکار خود، به‌ وی‌ کمک‌ کنید تا مشکل‌ خود را بپذیرد و درخواست‌ کمک‌ کند.

عواقب‌ مورد انتظار

با اجتناب‌ از الکل‌ یا موادمخدر، مست‌ یا معتاد نبودن‌ را تجربه‌ خواهید کرد. این‌ تغییر مثبت‌ در شیوه‌ زندگی‌ چندان‌ آسان‌ به‌ دست‌ نمی‌آید و بازگشت‌ به‌ عادت‌ بد قدیمی‌ به‌ دفعات‌ رخ‌ خواهد داد. اما اگر مصممم‌ باشید، می‌توانید الکل‌ را به‌ کلی‌ ترک‌ کنید.

عوارض‌ احتمالی‌

بیماری‌ مزمن‌ و پیش‌ رونده‌ کبد ی زخم معده همراه‌ با خونریزی‌؛ التهاب‌ معده التهاب‌ رشته‌های‌ عصبی‌، لرزش‌، حملات‌ صرعی‌ و اختلال‌ مغزی‌، زمین‌ خوردن‌ در خانه‌ التهاب‌ لوزالعمده التهاب قلب آسیب‌ ذهنی‌ و جسمانی‌ به‌ جنین‌، در صورتی‌ که‌ مادر به‌ هنگام‌ بارداری‌ الکل‌ بنوشد. اعضای‌ خانواده‌ افراد الکلی‌ ممکن‌ است‌ دچار مشکلات‌ روانی‌ شوند. این‌ مشکلات‌ احتیاج‌ به‌ درمان‌ دارند.

درمان‌

اصول‌ کلی‌

درمان‌ شامل‌ اقدامات‌ کوتاه‌مدت‌ برای‌ متوقف‌ کردن‌ نوشیدن‌ الکل‌ و کمک‌ بلندمدت‌ برای‌ رفع‌ مشکلاتی‌ است‌ که‌ باعث‌ الکلی‌ شدن‌ فرد شده‌اند. ممکن‌ است‌ نیاز به‌ سم‌زدایی‌ وجود داشته‌ باشد. سم‌زدایی‌ عبارت‌ است‌ از مراقبت‌ پزشکی‌ در زمانی‌ که‌ فرد نوشیدن‌ الکل‌ را متوقف‌ کرده‌ و نتیجتاً دچار علایم‌ محرومیت‌ از الکل‌ شده‌ است‌، تا به‌ این‌ ترتیب‌ فرد بتواند این‌ مرحله‌ را بدون‌ مشکل‌ پشت‌ سر بگذارد. گاهی‌ اوقات‌ نیاز به‌ بستری‌ شدن‌ در یک‌ مرکز تخصصی‌ وجود دارد. به‌ قرار ملاقات‌ خود با پزشک‌ و مشاور پایبند باشید. به‌ ارزیابی‌ مجدد نحوه‌ زندگی‌، دوستان‌، کار، و خانواده‌ خود بپردازید و در این‌ ارزیابی‌، عواملی‌ که‌ باعث‌ تشویق‌ به‌ نوشیدن‌ الکل‌ می‌شوند را شناسایی‌ و تغییر دهید.

داروها

دی سولفیرام. با مصرف‌ این‌ دارو، فرد به‌ هنگام‌ نوشیدن‌ الکل‌ دچار علایم‌ جسمانی‌ ناخوشایندی‌ می‌شود که‌ وی‌ را از نوشیدن‌ الکل‌ بیزار می‌کند. نالترکسون نیز دارویی‌ است‌ که‌ لذت‌ نوشیدن‌ الکل‌ را کاهش‌ می‌دهد. داروهایی‌ که‌ برای‌ کنترل‌ علایم‌ محرومیت‌ از الکل‌ مصرف‌ می‌شوند عبارتند از بنزودیازپین‌ها، آرام‌بخش‌ها، داروهای‌ ضد روان‌پریشی‌، و داروهای‌ ضدصرع‌ (در صورت‌ بروز حمله‌ صرعی)

فعالیت‌

هرگز وقتی‌ الکل‌ نوشیده‌اید رانندگی‌ نکنید.

رژیم‌ غذایی‌

رژیم‌ غذایی‌ عادی‌ و متعادل‌ داشته‌ باشید. امکان‌ دارد توصیه‌ شود که‌ مکمل‌های‌ ویتامین‌ مصرف‌ نمایید.

در این‌ شرایط‌ به‌ پزشک‌ خود مراجعه‌ نمایید

اگر شما یا یکی‌ از اعضای‌ خانواده‌ الکلی‌ هستید.

منبع: www.irteb.com

شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

مصرف نوشیدنی الکل دار در بارداری , مصرف نوسیدنی الکل دار در بارداری , مضرات مشروبات الکلی از نظر پزشکی , عوارض مشروبات الکلی بر قاعدگی , خوردن مشروب برای بیماران صرع , عوارض مصرف الکل الکل بر بدن , فواید شراب از نظر پزشکی , مضرات مشروبات الكلي , مضرات مشروبات الکلی , مصرف مشروبات الکلی , عوارض مصرف اتانول , عوارض مشروب خوردن , ضرر مشروبات الکلی , عوارض مصرف مشروب , عوارض خوردن الکل , مضرات علمی مشروب , عوارض مصرف الکل , مصرف الکل سردرد , مشروب برای کلیه , آثار مصرف الكل , ضرر های مشروب , اثرات مشروب , نوشیدن الکل , مضرات مشروب , مضرات الکل , اثرات الکل
خانه

موبایل

عوارض مصرف الکلالکل ماده‌ای است که وضعیت جسمی و ذهنی را تغییر داده، می تواند موجب از دست رفتن کنترل بر رفتار شود و در درازمدت، مشکلات اجتماعی، جسمی و روانی به وجود آورد.

 

مصرف الکل موجب مشکلات وخیمی برای سلامت شخص می شود. الکل پس از نوشیدن، از طریق معده و روده کوچک جذب خون می‌شود و ۳۵ تا ۴۵ دقیقه بعد به حداکثر میزان غلظتش در خون می‌رسد. میزان غلظت به عواملی چون وزن شخص و نیز این که آیا شخص الکل با غذا خورده یا با معده خالی، بستگی دارد. اگر الکل را با غذا خورده باشید، بدن آن را کندتر جذب خواهد کرد.

 

کبد، الکل را با سرعتی در حدود یک واحد در ساعت تجزیه می‌کند. بدن قادر به تغییر این مقدار نیست؛ بنابراین، هرچه بیشتر الکل بنوشید، بدن وقت بیشتری لازم دارد تا آن را تجزیه کند. در کوتاه مدت، نوشیدن زیاد الکل موجب مستی و خماری می‌شود و در درازمدت به اکثر دستگاه‌های بدن صدمه می‌زند. مصرف دائم  الکل ممکن است موجب وابستگی به الکل و مشکلات اجتماعی از جمله خشونت خانوادگی و بلهوسی شود.

 

الکل کنترل مغز بر خویشتن‌داری و توازن و هماهنگی حرکتی را مختل می‌کند. نوشیدن درازمدت الکل به سلول های مغزی کنترل کننده یادگیری و حافظه صدمه می رساند. مصرف الکل موجب التهاب کبد (هپاتیت) شود. نوشیدن الکل قادر است به کبد صدمه شدید وارد کند و موجب بیماری‌های چون سیروز و سرطان شود. ممکن است در نتیجه مصرف الکل، زخم معده و دوازدهه (اولین قسمت روده کوچک) ایجاد شود. علاوه بر آن، خطر پیدایش سرطان معده نیز وجود دارد. الکل ممکن است، عملکرد جنسی را مختل کند. در درازمدت شاید میزان باروری هم کاهش یابد. نوشیدن الکل رگ‌های پوست را گشاد کرده، موجب دفع گرما از بدن می شود. نوشیدن درازمدت الکل خطر ابتلا به پرفشاری خون را می‌‌افزاید.آثار مصرف الكل‌‌● رفتارهای نامناسب، پرحرفی یا كم حرفی، بی ربط حرف زدن، معاشرتی شدن یا گوشه‌گیری، پرخاشگری‌‌●ناتوانی در انجام حركات دقیق و ظریف‌‌●تلوتلو خوردن به هنگام راه رفتن‌‌●اشكال در به خاطر سپاری وقایع

عوارض مصرف طولانی الكل‌‌●اختلال خواب‌‌●بیماری‌‌های معده (مثل زخم معده)، مری، كبد، لوزالمعده‌‌●سوء تغذیه‌‌●افزایش فشار خون و خطر سكته‌های قلبی و مغزی‌‌●ضعف عضلانی‌‌●ناتوانی جنسی و تأخیر در انزال‌‌●افزایش خطر سرطانهای سر و گردن و دستگاه گوارش‌‌●ابتلا به فراموشی‌‌●برای جلوگیری از ایجاد فراموشی ناشی از مصرف طولانی الكل،‌هر فرد الكلی باید روزانه ۱۰۰ میلی‌گرم ویتامین (ویتامین B۱) دریافت كند.

علائم ترك الكلچنانچه فردی پس از مصرف طولانی و زیاد الكل، ناگهان آن را قطع كند و یا مقدار مصرف آن را كاهش دهد دچار علایم ترك می‌گردد. این علایم عبارتند از:‌‌●تعریق‌‌●افزایش ضربان قلب‌‌●لرزش شدید دستها‌‌●بی‌خوابی‌‌●تهوع و استفراغ‌‌●توهمات شنوایی و بینایی (شنیدن صداها یا دیدن چیزهایی كه وجود ندارد)‌‌●هیجانات شدید‌‌●اضطراب‌‌●تشنجبیمارانی كه دچار علائم ترك الكل می‌شوند باید سریعاً تحت نظر پزشك قرار گرفته و مداوا شوند در غیر این صورت خطر مرگ بیمار را تهدید می‌كند.

منبع:salamatiran.ir


در ادامه بخوانید

منبع = هلپ کده

آبا می دانید ترنس چیست ؟ آیا ترنس همان تراجنسی است؟ تا چه حد با ترنسکشوال (Transsexual)، آشنایی دارید؟ تفاوت بین ترنسکشوال را با همجنسگرایی می دانید یا شما هم فکر می کنید این دو مسئله، یکی هستند؟ جالب است بدانید که ترنس ها در چه شرایطی زندگی می کنند  و روحیات آنها چگونه است. در این مقاله از می خواهیم به بررسی ترنس ، انواع آن ، درمان هورمونی آن و شرایط لازم برای انجام عمل جراحی تغییر جنسیت بپردازیم. اگر می

این زائده گوشتی نرم که بر روی اندام تناسلی ظاهر می شود، زگیل تناسلی خفیف نام دارد. یک عفونت منتقله از راه جنسی ( STI ) ناشی از ویروس پاپیلوم انسانی یا همان HPV می باشد که این روزها زیاد به گوش تان خورده است. زگیل تناسلی خفیف ممکن است باعث درد، ناراحتی و خارش شود. زگیل تناسلی خفیف چیست؟ زگیل های تناسلی به خصوص برای زنان بسیار خطرناک هستند چرا که برخی انواع اچ پی وی می توانند باعث ایجاد سرطان واژن و سرطان

در چند وقت اخیر در شبکه های اجتماعی اینفلوئنسرهای آرایشی و بهداشتی مژه هایی را تحت عنوان مژه مگنتی یا مژه مغناطیسی یا حتی مژه آهنربایی معرفی کرده اند. در این پست قصد داریم ببینیم که مژه های مگنتی که افرادی مثل صدف بیوتی یا هدی بیوتی به شدت این روزها در حال معرفی اونها هستن، دقیقا چی هستن و چه کاربردی دارند. مژه مگنتی (مژه مغناطیسی) چیست؟ یکی از مشکلات مژه های مصنوعی استفاده نسبتا دشوار و برخی عوارض اونهاست. بیشتر مژه های برای

کچلی ریش نوعی بیماری قارچی پوست است که باعث ریزش قسمتی ار موهای صورت می شود.این عفونت به دو صورت عمیق و سطحی ممکن است رخ دهد،در این مقاله شما را روش درمان گچلی ریش بیشتر آشنا می کند.

در مورد آرتروز شانه چقدر اطلاعات دارید؟ آیا می دانید با کمک چه تمریناتی می توانید علائم این عارضه را کاهش دهید؟ آرتروز بر روی هر مفصلی از

آیا تاکنون توده ای خمیری در زیر پوستتان که به راحتی حرکت می‌کند را مشاهده کرده ‌اید؟ اگر پاسخ شما بلی است، باید بدانید که احتمالاً به لیپوم

شرکت داروسازی دکتر عبیدی به مناسبت روز جهانی بیماری فیبریلاسیون دهلیزی، در راستای مسئولیت اجتماعی خود و با هدف آگاهی‌رسانی درباره این بیماری، روز شنبه هفدهم شهریورماه 1397

وقتی نوزاد نمی تواند بطور طبیعی در طول زایمان طبیعی خارج شود، پزشک ممکن است یک روش کمکی را آزمایش کند. یکی از این روش ها، زایمان طبیعی

آیا می دانستید که بسیاری از نشانه های قابل مشاهده پیری را می توان به کاهش میزان حجم ربط داد، در حالی که بافت چهره تحليل مي رود

در مورد اضافه وزن در بارداری چه می دانید؟ آیا تا به حال به این مشکل مواجه شده اید؟ چاقی و اضافه وزن در

دوران بارداری یکی از مهمترین بخش های زندگی زناشویی است. در این عرصه از زندگی، زنان باردار دچار تغییراتی در جسم و روان خود

آش اسفناج با گشنیز، برای سردردهایی كه ناشی از سوء هاضمه و اختلال دستگاه گوارشی است، مفید می باشد.

نوشیدن نوشابه ‌درهنگام تشنگی یک اشتباه برای جبران آب از دست رفته بدن است زیرا آسیب فراوانی به کلیه‌ها وارد می‌کند و به مرور از کار افتادگی کلیه‌ها می شود.

یک چرت 20 دقیقه ای برای بدن لازم است.
خواب کوتاه نیمروزی علاوه‌ بر کاهش استرس و افزایش شادابی در فرد، احتمال مرگ و میرناشی ازسکته قلبی را کاهش میدهد.

روزانه 30 دقیقه داخل وان حمام با محلول سرکه سیب و اب وارم بنشینید.
برای درمان مشکلات زنانه مفید است.

جالب است بدانید جنین در داخل رحم مادر نسبت به نور محیط واکنش دارد، همچنین مزه غذاها را نیز احساس می‌کند و همراه با مادر نگران می‌شود

یکی از مهمترین و قدرتمندترین عضلات بدن،عضله های قسمت چهار سر ران هستند که نقش باز و بسته کردن زانو را نیز دارند،در این

مفصل ها محل اتصال دو استخوان به یکدیگر هستند. مفصل زانو یکی از مهم ترین مفصل ها در بدن به شمار می آید. به

بازنشر مطالب فقط با ذکر لینک مستقیم مجاز است


ترکیب اصلی مشروبات الکلی «الکل اتیلیک» است که عامل اختلال عصبی محسوب می‌شود. میزان این اختلال به غلظت الکل در خون بستگی دارد، اما به طور کلی مصرف مشروبات الکلی آثار سوء‌جسمی، روحی و روانی مختلفی در پی دارد.

 

مشروبات الکلی عامل سرطان کبد

از لحاظ پاتوبیولوژیک، وقتی الکل وارد بدن می‌شود، به هیچ هضمی نیاز ندارد، مستقیماً جذب می‌شود و در کبد متابولیزه می‌شود. افزایش مصرف الکل نیاز به ویتامین‌های گروه B و بعضی عناصر معدنی را افزایش می‌دهد. از سوی دیگر مطالعات انجام‌شده در ایران نشان داده مصرف ویتامین‌های گروه B در 80 درصد از مردم ایران کافی نیست و در معرض کمبود هستند. مصرف الکل با تشدید این کمبود، اثراتی سوء بر بدن می‌گذارد. در اولین مرحله بر اثر مصرف مشروبات الکلی «کبد چرب الکلی» ایجاد می‌شود که در ادامه به «سیروز» (التهاب شدید) تبدیل می‌شود، بافت کبد به صورت «نکروزه» (بافت مرده) درمی‌آید و دیگر فعالیت طبیعی خود را ندارد که به هپاتیت الکلی و در نهایت سرطان کبد منجر می‌شود که تنها راه درمانش پیوند کبد است، چون کبد را به طور کلی از بین می‌برد. اینها عوارض طولانی‌مدت مصرف الکل است و شدت آنها به ویژگی‌های جسمانی و وضعیت تغذیه افراد بستگی دارد. عوارض استفاده از الکل در افرادی که به آن اعتیاد پیدا می‌کنند بسیار شدیدتر و سریع‌تر رخ می‌دهد، اما حتی کسانی هم که به صورت تفننی از این مشروبات استفاده می‌کنند، چون معمولاً به صورت مداوم مصرف می‌کنند، در معرض همین مشکلات قرار دارند. در کشورهای غربی 32 تا 45 درصد ابتلا به سرطان کبد بر اثر مصرف مشروبات الکلی است. در آمریکا مصرف نوشابه‌های الکلی 50 درصد عواملِ سرطان کبد و همچنین سومین علت مرگ زودرس است. در کشورهای غربی امید به زندگی در افراد الکلی 10 سال کمتر از دیگران است.

 

مشروبات الکلی و قلب

مطالعات اولیه نشان داده مصرف مشروبات الکلی به اندازه خفیف می‌تواند بر قلب و عروق اثرات مفیدی داشته باشد. علت این موضوع این است که الکل عامل ضد‌ترومبوز یعنی ضد‌انعقاد است و در واقع یک ترکیب حلال چربی‌هاست. البته این تشخیص نتیجه مطالعات اپیدمیولوژیک است و بنابراین با تردید همراه است. در مطالعات اپیدمیولوژیک فقط مصرف‌کنندگان با کسانی که مصرف نمی‌کنند مقایسه می‌شوند. در این زمینه نمی‌توانند «کارآزمایی بالینی» انجام دهند چون به لحاظ اخلاقی نمی‌توانند به یک گروه الکل بدهند و به یک گروه ندهند تا تاثیر آن را به طور دقیق بررسی کنند. به هر حال مطالعات اپیدمیولوژیک می‌گوید شراب که از انگور سیاه تهیه می‌شود، روی قلب و عروق اثر مفید می‌گذارد. ممکن است به‌رغم حلال بودن الکل، این اثر ناشی از ترکیبات دیگر و به دلیل آنتوسیانین‌هایی باشد که در شراب وجود دارد. در این زمینه مطالعات اخیر نشان می‌دهد حتی درباره اینکه آیا خود الکل این اثر را می‌گذارد یا ترکیبات دیگر، تردید وجود دارد. به هر حال حتی اگر استفاده از الکل برای درمان باشد، باید با نظر پزشک مصرف شود و بیمار نباید به صورت خودسر آن را مصرف کند. ممکن است گاهی در کشورهای غربی مصرف این مشروبات به بیماران قلبی و عروقی تجویز شود که در این صورت مدت، میزان و دوز مصرفی کاملاً تحت کنترل است، اما در ایران درباره چنین تجویزهایی اطلاعاتی ثبت نمی‌شود. مصرف خودسرانه الکل توسط بیماران نیز ممکن است نه‌تنها اثر مثبتی نداشته باشد، بلکه حتی در طولانی‌مدت باعث اختلالات و مشکلات قلبی و عروقی شود.

 

اثر الکل بر اعصاب و روان

شدت اثرات سوء الکل بر مبنای غلظت الکل در خون متفاوت است. الکل وارد خون می‌شود و از طریق خون وارد کبد می‌شود. بنابراین بر حسب غلظت الکل در خون، عوارض گوناگونی در مراحل مختلفی در پی دارد؛ از اختلال تعادل یا مستی تا بیهوشی، از دست دادن حافظه، ایجاد خلق و خوی ناپایدار، اختلال ریوی و حتی کما و مرگ. به طور کلی مصرف مشروبات الکلی اثرات کوتاه‌مدت و بلندمدت دارد که این عوارض بر اساس غلظت الکل در خون و فاصله زمانی مصرف متفاوت است؛ هر چه فاصله زمانی مصرف کوتاه‌تر باشد، اثرات تشدید می‌شود. الکل در کوتاه‌مدت ارتباط میان سلول‌های عصبی را که به وسیله انتقال‌دهنده‌های عصبی انجام می‌شود، مختل می‌کند؛ یعنی در ارتباط بین سلولی در سلول‌های عصبی اختلال ایجاد می‌کند و در نتیجه می‌تواند عوارضی مانند ‌افزایش ضربان قلب،‌ بی‌خوابی، تهوع، استفراغ، سرگیجه، احساس بی‌قراری، خستگی و اضطراب،‌ تعریق، کاهش جریان خون عضلانی و درد عضلانی، کاهش تعادل بدن، کاهش قوه تشخیص، واکنش کند به محرک‌ها، دفع آب بدن، ایجاد تشنگی، دفع ادرار، اتساع (گشاد شدن) مردمک چشم و نزدیک‌بینی را در پی داشته باشد. علاوه بر این مصرف الکل اعتماد به نفس و شجاعت را بالا می‌برد به همین دلیل مصرف‌کنندگان ریسک‌پذیرند و در معرض حوادث بسیاری قرار دارند، عوارض بلندمدت مصرف مشروبات الکلی نیز عبارتند از: اختلال در سیستم عصبی، از دست دادن حافظه، تغییر شخصیت، رفتار خشونت‌آمیز، ‌اضطراب، افسردگی شدید، سرطان سینه، آسیب به مغز، کبد، حنجره، حفره دهانی،‌ مری، زخم معده، ناباروری، پر‌فشاری خون و سکته‌های قلبی.

 

مسمومیت الکلی و مرگ

البته همه این عوارض با مطالعات کشورهای غربی مشخص شده‌اند. اثرات سوء مصرف الکل قطعاً در کشور ما تشدید می‌شود. به هر حال در کشور ما مصرف مشروبات الکلی تحت کنترل نیست. بنابراین عوارض آن می‌تواند به مراتب بیشتر و شدیدتر باشد و به مشکلات جدی کبدی و ریوی منجر شود. با اختلال ریوی، اکسیژن‌رسانی به سلول‌ها کاهش پیدا می‌کند و به مسمومیت الکلی منجر می‌شود. اگر این مسمومیت ادامه پیدا کند، به مرگ منجر می‌شود. علائم مسمومیت‌های الکلی نیز عبارتند از: گیجی شدید، رفتارهای احمقانه،‌ فراموشی ناگهانی، بی‌هوشی و بی‌حالی، تهوع، اختلال تنفسی، رنگ‌پریدگی، کاهش دمای بدن به‌ویژه دمای پوست بر اثر کمبود اکسیژن. در این وضعیت به‌ویژه اگر بدن فرد ضعیف باشد اختلال تنفسی در نهایت به مرگ منجر می‌شود.

 

عوارض مشروبات غیراستاندارد

مشروبات الکلی باید ترکیبات استانداردی داشته باشند. این استاندارد در کشورهای مختلف متفاوت است. ممکن است آمریکا، چین و حتی کشورهای مسلمان مانند مالزی هر کدام استانداردهای خود را داشته باشند. هر کشوری بر اساس معیارهای اداره استاندارد خود تصمیم می‌گیرد که استاندارد مشروبات الکلی چه باشد، میزان الکل موجود در مشروبات چند درصد باشد و حتی میزان مصرف در افراد مختلف چقدر باشد. چون در کشورهای غربی مشروبات الکلی به عنوان یک نوشیدنی رایج البته در اندازه بسیار خفیف مصرف می‌شود و حتی توصیه برای میزان مصرف روزانه آن وجود دارد. آنها درباره اینکه خانم‌ها و آقایان هر کدام چقدر می‌توانند مصرف کنند،‌ توصیه دارند. در این زمینه قانون دارند. حتی برای مصرف این نوشابه‌ها در سنین مختلف هم قانون دارند. مثلاً در بعضی کشورها مصرف این مشروبات را برای افراد زیر 18 سال و در بعضی کشورها برای افراد زیر 25 سال منع می‌کنند به دلیل اینکه این افراد هنوز در حال رشد هستند و در این دوران، الکل اثرات سوئی روی سلول‌های بدن می‌گذارد. در این کشورها چون نوشابه‌های الکلی عمدتاً به عنوان نوشیدنی رایج شناخته می‌شود، استاندارد دارد، ولی در کشور ما چنین استانداردهایی وجود ندارد و به همین دلیل مشروبات به صورت غیراستاندارد مصرف می‌شود. باید توجه کرد که همه آثار سوئی که ذکر شد، مربوط به نوشیدنی‌های استاندارد است. این عوارض در مصرف مشروبات غیراستاندارد به مراتب افزایش پیدا می‌کند. در فرآیند تولید مشروبات الکلی، تخمیر انجام می‌شود. وقتی این تخمیر قابل کنترل نباشد، میزان مخمرها و باکتری‌هایی که مورد استفاده قرار می‌گیرد، از حد خارج است و تحت کنترل نیست، بنابراین کاملاً آلوده است و چون بار میکروبی دارد، فشار کار کبد و کلیه را نسبت به مشروبات استاندارد که آنها هم اثرات سوء دارند، دو برابر می‌کند. مشروباتی که به صورت خانگی تهیه می‌شوند، به دلیل بار میکروبی فراوان، علاوه بر کبد، بر سیستم ایمنی نیز آثار مخربی دارند. به همین دلیل اثرات سوء مصرف مشروبات الکلی وقتی به صورت غیراستاندارد تولید شده باشند، به مراتب بیشتر می‌شود.

بنابراین اگر هم کسی می‌خواهد از این مشروبات استفاده کند، حداقل باید از انواع استاندارد مصرف کند تا شدت عوارضش کمتر شود. البته ما به هیچ عنوان نمی‌توانیم در این زمینه توصیه‌ای داشته باشیم چون در کشور ما در این زمینه منع مذهبی هم وجود دارد. بنابراین ما نمی‌توانیم استانداردی برای خودمان داشته باشیم، ولی به هر صورت باید تاکید کرد که به هیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی نباید از مشروبات غیراستاندارد دست‌ساز استفاده شود.

از: خدیجه رحمانی، متخصص تغذیه و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

منبع: هفته نامه تجارت فردا، شماره 179، تاریخ 16 خرداد 95

1194

هدف ایرنا مشارکت در فرایند اطلاع رسانی است. از این رو انتشار این مطلب به معنای تایید محتوای آن نیست. 


10

پیشنهاد شده برای شما :
0 ادل پغمانی فواید،علائم،خواص ژوئن 7, 2018
برچسب ها :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *