شماره تلفن بیمارستان هلال احمر تهرانپارس

شماره تلفن بیمارستان هلال احمر تهرانپارس

پیشنهاد شما مخصوص شما :

خواص دارویی و گیاهی

شماره تلفن بیمارستان هلال احمر تهرانپارس

شماره تلفن بیمارستان هلال احمر تهرانپارس

 

تهرانخیابانتهرانپارسخیابانجشنوارهبعدازچهارراهسیدالشهدا

۷۷۳۳۶۰۰۶۰۲۱ 

 

شماره تلفن بیمارستان هلال احمر تهرانپارس

 

 

 

شمارهتلفنکلینیکها 

ردیف

مراکزوکلینیکها

شمارهتماسمستقیم

تلفن

الی

داخلی

     

مرکزتخصصیوفوقتخصصیچشمپزشکی

 

 

     

مرکزتخصصیوفوقتخصصی

درمانناباروریهلالرویش

 

هتلهلالایران

     

کلینیکتخصصیوفوقتخصصینفرولوژیکلیهودیالیز

 

     

کلینیکتخصصیپوست،مو،زیباییولیزر

     

شماره تلفن بیمارستان هلال احمر تهرانپارس

کلینیکتخصصیدندانپزشکی

     

کلینیکفوقتخصصیروماتولوژی

 

     

کلینیکفوقتخصصیداخلیدیابت،غددومتابولیسم

     

کلینیکتخصصیارتوپدیوجراحیزانو

     

کلینیکتخصصیقلبوعروق

کلینیکتخصصیگوشوحلقوبینی

کلینیکتخصصیزنانوزایمان

کلینیکتخصصیجراحیعمومی

کلینیکتخصصینورولوژی

داخلیمغزواعصاب

کلینیکتخصصیعفونی

کلینیکتخصصیارولوژی

کلینیکتخصصیتغذیهورژیمدرمانی

کلینیکطبسوزنی

واحدشنواییسنجی

واحدبیناییسنجی

واحدواکسیناسیونومعاینات

زائرینحجوعتباتعالیات

واحدپایشسلامتوطبکار    

پلیکلینیکسلامتخانواده

 کلینیکسلامتجنسی

مرکزدرمانبیمارانخارجیتوریسمدرمانی

آزمایشگاه

 

 

رادیولوژیوسونوگرافی

  

 

تمامیحقوقاینسایتمتعلقبهمجتمعداروییدرمانیهلالایرانمیباشد

مرکزتخصصیو فوقتخصصیچشمپزشکی

 

 

    

کلینیکفوقتخصصیچشمپزشکیمجتمعداروییدرمانیهلالایران،ازساعتصبحتاعصربادارابودنمطبمجزاوبابهرهوریازکلیهامکاناتوتجهیزاتچشمپزشکیمدرنوتخصصیمربوطهوحضورپزشکحاذقباتخصصهایقرنیه،شبکیه،اکولوپلاست،انحرافچشم،گلوکومومتخصص تیماپتومتریوپرستاران کارآزمودهدرامر تشخیصودرمانبیماریهایچشم بهصورتتخصصیوفوقتخصصیدردونوبتصبحوبعدازظهر،درزمینههایذیلخدمترسانیمینماید

شماره تلفن بیمارستان هلال احمر تهرانپارس

دراینمرکزکلیهمعایناتچشماعمازتعیینمیدانبیناییپریمتری،تعییننمرهلنزاسکن،تعییننمرهعینکبهصورتهوشمندوکامپیوتری،اندازهگیریفشارچشموتشخیصانواعبیماریهایچشمبامهارتپزشکانفوقتخصصشاخصکشوردرزمینههایقرنیه،شبکیهوزیباییچشموباهمراهیکارشناسانمجرببیناییسنجیوکادرمجربپرستاریوبهرهبرداریموثرازتجهیزاتمدرنباتکنولوژیروزدرحداقلزمانوباحداقلهزینهانجامپذیرمیباشد

 

 

 

تمامیحقوقاینسایتمتعلقبهمجتمعداروییدرمانیهلالایرانمیباشد

بیمارستان ها و مراکز درمانی  ←  کلینیک ها

 
استان تهران، شهر تهران، خیابان تهرانپارس، خیابان جشنواره، بعد از چهارراه سید الشهدا

 
77336006 (021) , 77336008 (021) , 77336007 (021)

 
[email protected]

http://helalclinic.com

شماره تلفن بیمارستان هلال احمر تهرانپارس

مجتمع دارویی درمانی هلال ایران با هدف ارتقاء سلامت و درمان بیماران و نیازمندان ، در راستای نیت خیرخواهانه واقف آن “سرکار خانم پری آگاهی آرش” و با سرمایه گذاری جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران از سال 1378 فعالیت های پیشگیری ، تشخیصی و درمانی خود را آغاز نموده است. هم اکنون در این مجتمع علاوه بر مرکز تخصصی و فوق تخصصی چشم پزشکی ، کلینیک های قلب و عروق ، دندانپزشکی ،  زنان – زایمان و ناباروری ، تصویربرداری ، بخش دیالیز و … خدمات خود را به عموم مردم عزیز در سطح ملی و فراملی ارائه می نماید.


افتخارات :

سرگیجه وضعیتی خوش خیم

اختلال تمرکز

کچلی سکه ای- آلوپسی

اختلالات یائسگی

سنگ مجاری ادراری

بیماری ایسکمی روده

اختلال اعصاب محیطی

متخصص تصویربرداری (رادیولوژی)

متخصص زنان و زایمان

فوق تخصص جراحی کودکان

فلوشیپ جراحی استخوان ومفاصل اطفال

فوق تخصص بیماری های گوارش و کبد بزرگسالان

متخصص جراحی کلیه، مجاری ادراری و تناسلی (اورولوژی)

متخصص بیماریهای عفونی

بیماری ها

داروها

تغذیه و رژیم غذایی

بارداری و شیردهی

کودکان و نوجوانان

علائم و نشانه ها

آزمایشهای تشخیصی

پزشکان و دندانپزشکان

بیمارستان ها و مراکز درمانی

آزمایشگاه

مراکز تشخیصی

داروخانه ها

شرکت های دارویی

نهادها و سازمان ها

تجهیزات پزشکی

هلال ایران – چشم پزشكی

زمینه فعالیت : پزشكی : درمانگاه (كلینیك)نشانی : تهران – تهران – فلكه دوم تهرانپارس – خ. جشنواره – جنب بهزیستیتلفن : ۸~۷۷۳۳۶۰۰۶فاکس : ۷۷۳۵۸۹۵۳

•  دارالشفاء امام زمان
( درمانگاه ، کلینیک )

تهران – تهران – خیابان قلعه مرغی- سه راه ابوذر- جنب پارک معلم- دارالشفاء امام زمان

شماره تلفن بیمارستان هلال احمر تهرانپارس

•  بصیر
( درمانگاه ، کلینیک )

تهران – تهران – بلوار کشاورز- خیابان جمالزاده شمالی- نرسیده به خیابان فاطمی- شماره ۴۳۵

•  قائم
( درمانگاه ، کلینیک )

تهران – تهران – میدان راه‌آهن- خیابان ۲۰ متری جوادیه- ایستگاه نوبهار- جنب کوچه تقی‌زاده

•  قدس – شركت نفت
( پزشكی : درمانگاه (كلینیك) )

تهران – تهران – خ. انبار نفت – خ. زرباقیان – نبش شیخ محمدی

•  نگاه – چشم (2)
( پزشكی : درمانگاه (كلینیك) تخصصی )

تهران – تهران – بولوار میرداماد – جنب برج آرین – پ. 170

•  درمانگاه گرگان
( درمانگاه ، کلینیک )

تهران – تهران – خیابان نامجو- چهارراه معینه- جنب مسجد بنی‌هاشم- درمانگاه گرگان

•  طوس – سازمان تامین اجتماعی
( پزشكی : درمانگاه (كلینیك) – وابسته به ارگان ها )

تهران – تهران – خ. كارگر جنوبی – بالاتر از میدان قزوین – ك. آقابالازاده – پ. 14 – درمانگاه طوس

•  رضوانفر
( درمانگاه ، کلینیک )

ایلام – ایلام – میدان امام خمینی

•  تعاونی واحدهای تحقیقاتی و درمان نازایی
( پزشكی : درمانگاه (كلینیك) )

تهران – تهران – م. آرژانتین – خ. الوند 27 – پ. 23 – واحد 25

•  ابوالفضل
( درمانگاه ، کلینیک )

تهران – تهران – خیابان ۲۰ متری نیروی هوایی- ایستگاه شهید بهشتی- جنب خیابان ۶/۳۹- مجتمع بهداشتی درمانی ابوالفضل

•  فرهنگیان
( درمانگاه ، کلینیک )

کرمان – بردسیر – بردسیر- خیابان شریعتی- جنب مسجد جامع

•  آپادانا
( پزشكی : درمانگاه (كلینیك) )

تهران – تهران – خ. سپهبد قرنی – پ. 217 – بیمارستان آپادانا

•  هاشمی
( پزشكی : درمانگاه (كلینیك) )

تهران – تهران – خ. دامپزشكی – نرسیده به 21متری جی – جنب مسجد اولیا – پ. 960

•  حضرت ابوالفضل – سپاه
( پزشكی : درمانگاه (كلینیك) )

تهران – تهران – خ. دماوند – خ. هفتم نیروی هوایی – نبش خیابان 39/6 – ایستگاه مدرسه بهشتی – پلی كلینیك حضرت ابوالفضل

•  مبارزه با بیماریهای ریوی
( درمانگاه ، کلینیک )

تهران – تهران – ضلع جنوبی پارک شهر- خیابان بهشت- درمانگاه مرکزی بیماریهای ریوی

•  به‌پویان
( درمانگاه ، کلینیک )

تهران – تهران – شهرک ولیعصر- خیابان یاران- ابتدای خیابان جلالی جنوبی

•  شهید دانش
( درمانگاه ، کلینیک )

تهران – تهران – خیابان استاد حسن بنا شمالی (مجیدیه)- سه راه پیاله- جنب داروخانه اردلان- درمانگاه علی‌ابن ابی‌طالب

•  شجاعی‌فر
( درمانگاه ، کلینیک )

تهران – تهران – میدان شمشیری- به سمت پل ساوه- مقابل ایستگاه رباط‌کریم- کلینیک شجاعی‌فر

•  امامی
( درمانگاه ، کلینیک )

شماره تلفن بیمارستان هلال احمر تهرانپارس

تهران – تهران – میدان راه‌آهن- خیابان شوش- مقابل خیابان وحدت اسلامی

•  سلامت
( پزشكی : درمانگاه (كلینیك) )

تهران – تهران – خ. مصطفی خمینی – چهارراه سرچشمه – ابتدای خیابان امیركبیر

شماره تلفن بیمارستان هلال احمر تهرانپارس

شماره تلفن بیمارستان هلال احمر تهرانپارس

10

پیشنهاد شده برای شما :
0 سامان حبیبی فواید،علائم،خواص جولای 23, 2018
برچسب ها :

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *