خواص جو دو سر براي پوست و مو

پیشنهاد شما مخصوص شما :

خواص دارویی و گیاهی :

1 {@context:http://schema.org,@type:WebSite,@id:#website,url:https:kivimag.com/,name:u0645u062cu0644u0647 u0622u0646u0644u0627u06ccu0646 u06au06ccu0648u06cc,alternateName:u0645u062cu0644u0647 u0645u062f u0648 u0632u06ccu0628u0627u06ccu06cc,potentialAction:{@type:SearchAction,target:https:kivimag.com/?s={search_term_string},query-input:required name=search_term_string}} {@context:http://schema.org,@type:Organization,url:https:kivimag.com/1283/%d%81%d%88%d8%a7%db%8c%d8%af-%d8%ac%d%88-%d8%af%d%88-%d8%b3%d8%b1-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d%be%d%88%d8%b3%d8%aa-%d%88-%d%85%d%88/,sameAs:[https:www.instagram.com/kivimagcom,http://www.linkedin.com/in/kivimagcom,https:pinterest.com/kivimagcom,https:twitter.com/kivimagcom],@id:#organization,name:u0645u062cu0644u0647 u0622u0646u0644u0627u06ccu0646 u06au06ccu0648u06cc,logo:https:kivimag.com/wp-content/uploads/2017/06/logokivimag.jpg} window._wpemojiSettings = {baseUrl:https:s.w.org/images/core/emoji/2.4/72×72/,ext:.png,svgUrl:https:s.w.org/images/core/emoji/2.4/svg/,svgExt:.svg,source:{concatemoji:https:kivimag.com/wp-includes/js/wp-emoji-release.min.js?ver=4..5}};
!function(a,b,c){function d(a,b){var c=String.fromCharCode;l.clearRect(0,0,k.width,k.height),l.fillext(c.apply(this,a),0,0);var d=k.toDataURL();l.clearRect(0,0,k.width,k.height),l.fillext(c.apply(this,b),0,0);var e=k.toDataURL();return d===e}function e(a){var b;if(!l||!l.fillext)return!1;switch(l.textBaseline=top,l.font=600 32px Arial,a){caseflag:return!(b=d([55356,56826,55356,5681],[55356,56826,8203,55356,5681]))caseemoji:return b=d([55357,5662,8205,72,6503],[55357,5662,8203,72,6503]),!b}return!1}function f(a){var c=b.createElement();c.src=a,c.defer=c.type=text/java,b.getElementsByagName(head)[0].appendChild(c)}var g,h,i,j,k=b.createElement(canvas),l=k.getContextfor(j=Array(flag,emoji),c.supports={everything:!0,everythingExceptFlag:!0},i=0;i -1 ) {
htmlag.className += ‘ ie10’;
}

if ( !!navigator.userAgent.match(/rident.*rv:11./) ) {
htmlag.className += ‘ ie11’;
}

if ( navigator.userAgent.indexOf(Edge) > -1 ) {
htmlag.className += ‘ ieEdge’;
}

if ( /(iPad|iPhone|iPod)/g.test(navigator.userAgent) ) {
htmlag.className += ‘ td-md-is-ios’;
}

var user_agent = navigator.userAgent.toLowerCase();
if ( user_agent.indexOf(android) > -1 ) {
htmlag.className += ‘ td-md-is-android’;
}

if ( -1 !== navigator.userAgent.indexOf(‘Mac OS X’) ) {
htmlag.className += ‘ td-md-is-os-x’;
}

if ( /chrom(e|ium)/.test(navigator.userAgent.toLowerCase()) ) {
htmlag.className += ‘ td-md-is-chrome’;
}

if ( -1 !== navigator.userAgent.indexOf(‘Firefox’) ) {
htmlag.className += ‘ td-md-is-firefox’;
}

if ( -1 !== navigator.userAgent.indexOf(‘Safari’)
}

if( -1 !== navigator.userAgent.indexOf(‘IEMobile’) ){
htmlag.className += ‘ td-md-is-iemobile’;
}

})();

var tdLocalCache = {};

( function () {
use strict;

tdLocalCache = {
data: {},
remove: function (resource_id) {
delete tdLocalCache.data[resource_id];
},
exist: function (resource_id) {
return tdLocalCache.data.hasOwnProperty(resource_id)
},
get: function (resource_id) {
return tdLocalCache.data[resource_id];
},
set: function (resource_id, cachedData) {
tdLocalCache.remove(resource_id);
tdLocalCache.data[resource_id] = cachedData;
}
};
})();

var td_viewport_interval_list=[{limitBottom:767,sidebarWidth:228},{limitBottom:1018,sidebarWidth:300},{limitBottom:1140,sidebarWidth:324}];
var td_animation_stack_effect=type0;
var tds_animation_stack=true;
var td_animation_stack_specific_selectors=.entry-thumb, img;
var td_animation_stack_general_selectors=.td-animation-stack img, .td-animation-stack .entry-thumb, .post img;
var td_ajax_url=https:kivimag.com/wp-admin/admin-ajax.php?td_theme_name=Newspaper
var td_get_template_directory_uri=https:kivimag.com/wp-content/themes/Newspaper;
var tds_snap_menu=;
var tds_logo_on_sticky=;
var tds_header_style=;
var td_please_wait=u0644u0637u0641u0627 u0635u0628u0631 u06au0646u06ccu062f…;
var td_email_user_pass_incorrect=u0646u0627u0645 u06au0627u0631u0628u0631u06cc u06ccu0627 u0631u0645u0632 u063u0628u0648u0631 u0627u0634u062au0628u0627u0647 u0627u0633u062a!;
var td_email_user_incorrect=u0627u06ccu0645u06ccu0644 u06ccu0627 u0646u0627u0645 u06au0627u0631u0628u0631u06cc u0627u0634u062au0628u0627u0647 u0627u0633u062a!;
var td_email_incorrect=u0627u06ccu0645u06ccu0644 u0627u0634u062au0628u0627u0647 u0627u0633u062a!;
var tds_more_articles_on_post_enable=;
var tds_more_articles_on_post_time_to_wait=;
var tds_more_articles_on_post_pages_distance_from_top=0;
var tds_theme_color_site_wide=#4db2ec;
var tds_smart_sidebar=;
var tdhemeName=Newspaper;
var td_magnific_popup_translation_tPrev=u0642u0628u0644u06cc (u062fu06au0645u0647 u062cu0647u062au200cu0646u0645u0627u06cc u0686u067e);
var td_magnific_popup_translation_tNext=u0628u063u062fu06cc (u062fu06au0645u0647 u062cu0647u062au200cu0646u0645u0627u06cc u0631u0627u0633u062a);
var td_magnific_popup_translation_tCounter=%curr% u0627u0632 %total%;
var td_magnific_popup_translation_ajax_tError=u0645u062du062au0648u0627 u0627u0632 %url% c u0646u0645u06ccu200cu062au0648u0627u0646u062f u0628u0627u0631u06afu0630u0627u0631u06cc u0634u0648u062f.;
var td_magnific_popup_translation_image_tError=u062au0635u0648u06ccu0631 #%curr% c u0646u0645u06ccu200cu062au0648u0627u0646u062f u0628u0627u0631u06afu0630u0627u0631u06cc u0634u0648u062f.;
var tdDateNamesI18n={month_names:[u068u0627u0646u0648u06ccu0647,u0641u0648u0631u06ccu0647,u0645u0627u0631u0633,u0622u0648u0631u06ccu0644,u0645u06cc,u068u0648u0626u0646,u062cu0648u0644u0627u06cc,u0622u06afu0648u0633u062a,u0633u067eu062au0627u0645u0628u0631,u0627u06au062au0628u0631,u0646u0648u0627u0645u0628u0631,u062fu0633u0627u0645u0628u0631],month_names_short:[u068u0627u0646u0648u06ccu0647,u0641u0648u0631u06ccu0647,u0645u0627u0631u0633,u0622u0648u0631u06ccu0644,u0645u0647,u068u0648u0626u0646,u062cu0648u0644u0627u06cc,u0622u06afu0648u0633u062a,u0633u067eu062au0627u0645u0628u0631,u0627u06au062au0628u0631,u0646u0648u0627u0645u0628u0631,u062fu0633u0627u0645u0628u0631],day_names:[u06ccu06au0634u0646u0628u0647,u062fu0648u0634u0646u0628u0647,u0633u0647 u0634u0646u0628u0647,u0686u0647u0627u0631 u0634u0646u0628u0647,u067eu0646u062cu0634u0646u0628u0647,u062cu0645u063u0647,u0634u0646u0628u0647],day_names_short:[u06ccu06a,u062fu0648,u0633u0647,u0686u0647u0627u0631,u067eu0646u062c,u062cu0645u063u0647,u0634u0646u0628u0647]};
var td_ad_background_click_link=;
var td_ad_background_click_target=; {
@context: http://schema.org,
@type: BreadcrumbList,
itemListElement: [{
@type: ListItem,
position: 1,
item: {
@type: WebSite,
@id: https:kivimag.com/,
name: خانه
}
},{
@type: ListItem,
position: 2,
item: {
@type: WebPage,
@id: https:kivimag.com/category/%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%db%8c%db%8c/,
name: زیبایی
}
},{
@type: ListItem,
position: 3,
item: {
@type: WebPage,
@id: https:kivimag.com/1283/%d%81%d%88%d8%a7%db%8c%d8%af-%d8%ac%d%88-%d8%af%d%88-%d8%b3%d8%b1-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d%be%d%88%d8%b3%d8%aa-%d%88-%d%85%d%88/,
name: فواید جو دو سر برای پوست و مو
}
} ]
}function setREVStartSize(e){
document.addEventListener(DOMContentLoaded, function() {
try{ e.c=jQuery(e.c);var i=jQuery(window).width(),t=,r=0,n=0,l=0,f=0,s=0,h=0;
if(e.responsiveLevelsif(void 0!=e.fullScreenOffsetContainer){var c=e.fullScreenOffsetContainer.split(,);if (c) jQuery.each(c,function(e,i){u=jQuery(i).length>0?u-jQuery(i).outerHeight(!0):u}),e.fullScreenOffset.split(%).length>1e.c.closest(.rev_slider_wrapper).css({height:f})
}catch(d){console.log(Failure at Presize of Slider:+d)}
});
};

یکی از غلات با ارزش است که علاوه بر داشتن فواید برای بدن، برای پوست و مو نیز بسیار مفید است . برای صبحانه ای سالم و سیر کننده یک کاسه جوی دوسر گزینه مناسبی است. به اعتقاد کارشناسان « جوی دو سر علاوه بر کاربرد غذایی، در پوست و مو نیز اثرات مثبتی می گذارد. این غله سرشار از ویتامین هایی است که برای پوست و مو مفید هستند. املاحی چون مس ، روی ، سلنیوم و ویتامین هایی نظیر تیامین (ب) و نیاسین (ب) در جوی دو سر به وفور یافت می شود ». در این مقاله با فواید جو دو سر برای پوست و مو بیشتر آشنا خواهید شد:

لیوان جو دو سرساده را با 5/1 لیوان آب تصفیه شده بپزید. ماسک به دست آمده را بعد از سرد شدن روی پوست صورت خود مالیده و بعد از دقیقه بشویید. این ترکیب با جذب چربی و باکتری های اضافی سطح پوست، در مبارزه با جوش ها نقش کلیدی ایفا می کند.

«ساپونین» یک تمیزکننده طبیعی در جو دوسر است. این ماده چربی و آلودگی های منافذ پوست را تمیز می کند. با نگه داشتن جوی دوسر در لیوان آب به مدت چند ساعت می توانید به راحتی شیر جو دوسر مفیدی به دست آورید. بعد از صاف کردن دانه های جو دو سر از صافی، شیر آن را شب، قبل از خواب، روی پوست خود بمالید و فردای آن با پوستی تمیز و نرم روزتان را آغاز کنید .

با این که جو دوسر ظاهری زبر دارد اما به قدری نرم است که به پوستتان آسیب نمی رساند. این موضوع باعث می شود که جوی دوسربرای لایه برداری پوست یک ماسک مناسب باشد. یک چهارم لیوان جوی دو سر خام را با قاشق غذاخوری آب ولرم مخلوط کرده، ماسک لایه بردار پوست را آماده کنید و به آرامی روی پوست خود ماساژ دهید و سپس بشویید.

ماسک جو دوسر ترکیب شده با آواکادو به واسطه مواد ویژه موجود در آن، پوست را مرطوب کرده و باعث شفافی آن نیز می شود. به یک چهارم لیوان جو دو سرخام (یا پخته شده ای که توسط چنگال له کرده و به شکل پوره درآورده اید )، عدد آواکادوی رسیده اضافه کنید. این ماسک را دقیقه روی پوست قرار داده، سپس بشویید.

برای تسکین دادن به پوستی که به دلیل اگزما و یا سایر عوامل بیرونی، تحریک شده است نصف لیوان جوی دوسر آسیاب شده را درون وان حمام ریخته و از آن لذت ببرید! جوی دو سر به واسطه تعدیل pH پوست، سبب رفع خارش پوست شده و نواحی خشک و آسیب دیده را تقویت می کند.

افرادی که نمی خواهند هر روز موهایشان را بشویند می توانند از شامپو خشک استفاده کنند. جو دو سر که در مخلوط کن خرد و پودری شکل شده است می تواند جایگزین مناسبی برای شامپوهای خشک باشد.

برای داشتن موهایی براق و نرم ماسک موی ساده ای تهیه شده از جو دو سر کافی خواهد بود. نصف لیوان جو دو سر را آسیاب کنید. آب را به آرامی به آن اضافه کنید تا خمیری شود . این خمیر را به موهای خود بزنید و بعد از نیم ساعت بشویید.

آیا ریشه موهایتان پوسته پوسته شده و می خارد؟ یک چهارم لیوان جو دو سر پودری شکل را (مقدار آن را بر اساس میزان شامپویتان تنظیم کنید) به شامپوی ضد شوره خود اضافه کنید. می توانید به راحتی با استفاده از یک شامپوی حاوی جوی دو سرشوره سر را از بین ببرید.

منبع

 

اگر می‌خواهید از آخرین و محبوب‌ترین مقالات ما در خود مطلع شوید، همین الان خود را در کادر زیر وارد کنید:


خواص جو دو سر در طب سنتی خواص جو دو سر سبوس دار خواص جو دو سر در بارداری خواص جو دو سر برای مو جو دوسر  از غلاتی است که معمولاً به صورت بلغور جو دو سر و یا جو پرک شده خورده می شود. آنها عمدتاً به عنوان فرنی، به عنوان مواد اولیه غلات صبحانه و محصولات پخته مانند کیک جو ، بیسکوییت جو  و نان جو خورده می شوند. از دهه های نچندان دور، جو  به عنوان یک غذای سالم مطرح بوده است. جو دوسر غنی از فیبر رژیمی ( از سایر دانه ها غنی تر است) و امکان پایین آوردن سطح کلسترول را دارد.


 


 


 


خواص جو دو سر برای قلب


 


سازمان غذا و دارو امریکا گزارش داده است که جو دوسر، می تواند در رژیم حفظ سلامتی قلب استفاده شود و می تواند بیماریهای قلبی را کاهش دهد. مزایای سلامتی بالقوه جو دوسر شامل کاهش دهنده بیماریهای عروقی کرونر، پایین آورنده سطح کلسترول و کاهش دهنده یکی ازانواع سرطانهای روده می باشد .


 


خواص جو دو سر برای برماری شریان کرونری


 


تحقیقی با عنوان “جو دوسر در ده سال در مجله پزشکی شیوه زندگی منتشر شد. این تحقیق دریافته بود که نان جو از لحاظ فیبر محلول، بسیار غنی است (جو دوسر، سبوس جو دوسر، آرد جو دوسر) و امکان دارد به کاهش خطر بیماری قلبی کرونری کمک کند. ویرایشگر مجله، دکتر جیمز گفت: این حقیقتاً تحقیق مهمی است. این تحقیق ارزش پایه ای فراورده های جو را دنبال کرد و ارتباط بین مصرف و شیوه زندگی سالم را نشان داد. این یک ارزیابی عالی است.


 


 


خواص جو دو سر در رژیم لاغری


 


به عقیده ی متخصصان تغذیه مصرف منظم سبوس جو دوسر به لاغری کمک می کند. اگر می پرسید چرا باید بگوییم که این ماده ی غذایی جلوی اشتها را می گیرد و باعث سیری طولانی مدتی می شود. سبوس جو دوسر سرشار از فیبرهای محلول در آب و فیبر پکتین است و می دانید که فیبرها به لاغری کمک زیادی می کنند. اگر در طول صرف غذا از این ماده ی غذایی میل کنید و آب کافی بنوشید فیبرهای موجود در آن داخل معده حجیم شده و به سرعت احساس سیری ایجاد می کنند. از این ها گذشته سبوس جو دوسر اجازه ی انباشته شدن کالری ها در روده را نمی دهد. سبوس خاصیت چسبندگی بالایی دارد و برای همین به مواد مغذی و کالری های اطراف خود می چسبد. در نتیجه اجازه نمی دهد که کالری ها وارد خون بشوند و آن ها را از طریق مدفوع از بدن خارج می کند.


 


خواص جو دو سر برای دیابت


 


مصرف این غله در حفظ تعادل قند و انسولین خون اثر مفیدی دارد، زیرا هضم نشاسته را کند کرده و و عوارض ناشی از افزایش گلوکز خون که پس از خوردن غذا در این بیماران ایجاد می شود را کاهش می دهد به همین دلیل بهترین غله برای افراد دارای دیابت نوع دوم است. خوردن جو دو سر نه تنها فیبرهای مورد نیاز روزانه را به بدنتان می رساند بلکه در کاهش وزن شما نیز موثر است. از آنجا که این غله آب زیادی را به خود جذب می کند ، مصرف کم آن باعث پر شدن معده و احساس سیری می شود در نتیجه اشتهای شما نیز تنظیم می شود .


 


 


کنترل بیماری قلبی و کودکان دیابتی با خواص جو دو سر


 


سطح قند خون به تدریج کاهش می یابد زیرا رژیم غذایی با فیبر بالا و کربوهیدارت های متنوع، نسبت به کربوهیدرات های ساده زمان بیشتری برای هضم نیاز دارد و این به حفظ سطح قند خون در حد مطلوب کمک می کند. در این مطالعه،یک رژیم غذایی غنی از جو دو سر به عنوان جایگزین سایر غلات به بیماران داده شده بود


.


درمان فشار خون بالا با خواص جو دو سر


 


بلغور جو دو سر بدون نمک به عنوان یکی از مواد غذایی مورد استفاده برای درمان فشار خون بالا تجویز می شود. معمولا رژیم غذایی تجویز شده برای فشار خون بالا به عنوان DASH (رویکردهای غذایی برای توقف فشار خون) شناخته می شود. تحقیقات نشان می دهد که مصرف منظم بلغور جو دو سر موجب کاهش خطر ابتلا به فشار خون بالا می شود.


 


 


خواص جو دو سر برای یبوست 


 


از هر سه زن یک زن از یبوست رنج می برد و نصف این افراد دچار یبوست مزمن هستند. سبوس جو دوسر یک روش ساده برای مقابله با این مشکل محسوب می شود. اگر دنبال دلیلش می گردید باید بگوییم که این ماده ی غذایی می تواند تا 30 برابر حجم خود، آب جذب کند و باعث حجیم شدن مدفوع در روده ها شود. به همین دلیل روده ها مدفوع را راحت تر دفع می کنند. توصیه می کنیم روزانه و قبل از غذا 3 قاشق غذاخوری سبوس جو دوسر  را با یک لیوان آب میل کنید. اگر چه ممکن است مشکل به سرعت رفع نشود اما مصرف منظم آن به مرور یبوست را از بین می برد.


 


شفافیت پوست با خواص جو دو سر


 


سبوس جو دوسر منبع فوق العاده ی املاح معدنی و ویتامین هایی مانند ویتامین B، E، زینک (روی)، منگنز و غیره است که محافظ خاصیت ارتجاعی پوست می باشند. این ماده ی غذایی به ویژه بهترین منبع ویتامین B2 محسوب می شود که تأثیر زیادی روی محافظت از پوست، مو و ناخن ها دارد. توصیه می کنیم برای داشتن پوستی شفاف و زیبا هر روز صبح ها و برای صبحانه 2 قاشق غذاخوری سبوس جو دو سر را یک لیوان مایعات میل کنید.


 


 


 


 


 


 


خواص جو دو سر در بدنسازی , خواص جو دو سر برای کودکان


خواص جو دو سر در بدنسازی , خواص جو دو سر برای کودکان


خواص جو دو سر در بدنسازی , خواص جو دو سر برای کودکان


خواص جو دو سر در بدنسازی , خواص جو دو سر برای کودکان


 


 


 

کلیه حقوق مادی و معنوی برای روزگار محفوظ است. هرگونه کپی از مطالب با ذكر منبع و لینک فعال بلامانع است

بادی اسکالپتر و  YOU Laser

شما می توانید از دو طریق تعیین وقت اینترنتی و تماس با شماره تلفن های کلینیک تعیین وقت نمایید

ما برتــرین تجهــیزات و فنــاوری های نـوین مطــــرح زیبــایی و لاغـری را بر طبـق اسـتاندارد هـــای FDA و وزارت بهــداشــت و درمـان گـرد هــم آورده ایم.

تیم ما متشکل از بیش از 100 نیروی حرفه ای آموزش دیده برای خدمت بیماران عزیز می باشد.

مهارت پزشکان و تیم درمانی ما نتایج موثر مورد نظر مشتریان مارا رقم میزند.

دریافت گواهیــنامه کیـفـیت از کمـپانی های LPG فرانسـه، GP ایتــالیا، SORZ سوییس ، BRERRA ایتالیا، CYNOSURE امریکا، QUANA ایتالیا، SCION امریکا، DEKA ایتالیا، MEDIZIN SYSEM آلمان و … تاییدی بر این ادعاست.

متخصص پوست و مو

متخصص پوست و مو

متخصص پوست و مو

متخصص پوست و مو


بعد از یک دوره استفاده از دستگاه شاک ویو در قسمت ران، میزان سلولیت خیلی کمتر شده و شکل پوست پرتقالی آن کاملاً از بین رفته است. از کلینیک ایرانیان بابت زحمات پرسنل خصوصاً خانم دکتر معالجم بسیار ممنونم.


پس از انجام عمل کاشت مو در کلینیک ایرانیان چهره ام تغییر زیادی کرده و احساس جوانی ام دوباره بازگشته است. از خدمات کلینیک بسیار راضی هستم و کمال تشکر را دارم.


من مدتی است که از خدمات جوانسازی کلینیک ایرانیان استفاده می کنم و تا به حال آر اف اسکارلت، مزوتراپی و میکرودرم را امتحان کرده ام، از نظر اطرافیان و کسانی که بعد از مدت ها من را دیده اند متوجه تغییرات مثبت روی پوست خودم شده ام و نتیجه کار برایم رضایت بخش بوده.


من به مدت 6 ماه است از رژیم غذایی و پکیج های غذای رژیمی کلینیک ایرانیان استفاده می کنم و از وزن 4 کیلو به وزن 68 کیلو رسیده ام. بسیار خوشحالم و اعتماد به نفسم را دوباره به دست آورده ام.
از زحمات مشاو تغذیه خود و از برخورد خوب پرسنل کلینیک کمال تشکر را دارم.


داشتن شکم بزرگ و اضافه وزن همیشه یکی از مشکلات من بوده، تا به حال چندین بار رژیم گرفته و جواب دلخواه را نگرفته بودم اما با کمک کلینیک ایرانیان و راهنمایی های خانم دکتر و انجام کویتیشن و مزوتراپی به همراه رژیم غذایی و تغییر روش زندگی توانستم وزنم را کم کنم و به سایزم از 54 به 48 کاهش پیدا کرد.


انجام لیفت با نخ برای صورتم تغییر بزرگی در زندگی ام بود و حس جوانی و شادابی پوستم را به من برگرداند. به همه خانم ها توصیه می کنم قدر خودشان را بدانند و به زیبایی و اعتماد به نفس خودشان اهمیت بیشتری بدهند. از کلینیک ایرانیان متشکرم .


من چندین بار در کلینیک های مختلف بوتاکس انجام داده بودم ولی نتیجه برایم رضایت بخش نبود، با انجام این کار در کلینیک ایرانیان و استفاده از بهترین داروها و مهارت پزشکان متخصص این کلینیک تفاوت را کاملاً متوجه شدم و به دوستان و آشنایان خودم هم استفاده از خدمات کلینیک را توصیه می کنم.


من مدت ها بود تصمیم به کاشت ابرو داشتم و در این زمینه تحقیقات زیادی کرده بودم و از بدشکل شدن و یا ریزش مجدد موهای ابرو واهمه داشتم،با این حال سال گذشته در کلینیک کاشت ابرو انجام دادم و در حال حاضر از نتیجه کار بسیار راضی ام و به دیگران هم انجام این کار را در کلینیک ایرانیان توصیه می کنم.


من دو دوره از دستگاه ال پی جی استفاده کردم و کاهش سایز زیادی در قسمت شکم و پهلو و بازوها داشتم، به نظر من مزیت این روش به نسبت روش های دیگر این است که کاملاً بی خطر بوده و حس خوشایندی را هنگام ماساژ با دستگاه ایجاد می کند و در ضمن در یک جلسه روی تمام قسمت های بدن کار می شود.


بنده در کلینیک ایرانیان اقدام به تزریق بوتاکس برای رفع چین و چروک پیشانی کردم و از نتیجه آن بسیار راضی بوده و از زحمات پرسنل کلینیک تشکر می کنم.

برای دریافت آخرین اخبار و رویدادهای خاص آدرس خود را وارد کنید

© Iranian Luxury Beauty Cilinic

پیشنهاد شده برای شما :
0 امید فواید،علائم،خواص دسامبر 11, 2018
برچسب ها :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *