بیمه آسیا استان تهران، تهران

بیمه آسیا استان تهران، تهران

پیشنهاد شما مخصوص شما :

خواص دارویی و گیاهی

بیمه آسیا استان تهران، تهران

بیمه آسیا استان تهران، تهران

” DateStr(YY2, MM2, DD2)
‘Pre Error Correction
If DD2 > 31 Then
Dim EST
EST = DateStr(YY2, MM2, DD2)
EST = aDayBefore(EST, 2)
Call GetDateNumbers(EST, YY2, MM2, DD2)
End If
‘Error Correction in Reverse Method!
Dim s1, s2, se
Dim MDate, MDateBef, MDateAft
MDate = DateStr(YY2, MM2, DD2)
MDateBef = aDayBefore(MDate, 2)
MDateAft = aDayAfter(MDate, 2)
‘Debug.Print MDateBef$; ” “; MDate$; ” “; MDateAft$
s1 = Miladi2Shamsi(YY2, MM2, DD2)
s2 = DateStr(YY, mm, DD)
If s1 s2 Then
‘Examine a day before
se = aDayBefore(s1, 1)
If se s2 Then
‘Examine a day after
se = aDayAfter(s1, 1)
‘ Response.Write “se=”
strHandle = “” + window.event.srcElement.getAttribute(“onchange”);

if (strHandle!= “null”){
first = strHandle.indexOf(“{“,0);
second = strHandle.lastIndexOf(“}”);
final = strHandle.slice(first+1,second);
eval(final);
}
return ;
}

//

” DateStr(YY2, MM2, DD2)
‘Pre Error Correction
If DD2 > 31 Then
Dim EST
EST = DateStr(YY2, MM2, DD2)
EST = aDayBefore(EST, 2)
Call GetDateNumbers(EST, YY2, MM2, DD2)
End If
‘Error Correction in Reverse Method!
Dim s1, s2, se
Dim MDate, MDateBef, MDateAft
MDate = DateStr(YY2, MM2, DD2)
MDateBef = aDayBefore(MDate, 2)
MDateAft = aDayAfter(MDate, 2)
‘Debug.Print MDateBef$; ” “; MDate$; ” “; MDateAft$
s1 = Miladi2Shamsi(YY2, MM2, DD2)
s2 = DateStr(YY, mm, DD)
If s1 s2 Then
‘Examine a day before
se = aDayBefore(s1, 1)
If se s2 Then
‘Examine a day after
se = aDayAfter(s1, 1)
‘ Response.Write “se=”
strHandle = “” + window.event.srcElement.getAttribute(“onchange”);

if (strHandle!= “null”){
first = strHandle.indexOf(“{“,0);
second = strHandle.lastIndexOf(“}”);
final = strHandle.slice(first+1,second);
eval(final);
}
return ;
}

بیمه آسیا استان تهران، تهران

بیمه آسیا استان تهران، تهران

9

پیشنهاد شده برای شما :
0 اردلان یزدانی عکس برای پروفایل ژانویه 18, 2019
برچسب ها :

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *